Valitsus saadab Riigikogule Eesti eesistumise vahekokkuvõtte

  • Pressiteated
  • 12.10.2017 12:16

#eu2017ee

EU2017.EE logo

Valitsus sai kabinetinõupidamisel vaheülevaate Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest, arvas küsimuse valitsuse istungi päevakorrapunktiks ning saadab kokkuvõtte edasi Riigikogule.

Valitsuse liikmed leppisid kokku, et edaspidi keskendutakse iganädalastes ülevaadetes põhjalikumalt Eesti eesistumise prioriteetsete eelnõude edenemisele ELi nõukogu istungitel ning Euroopa Parlamendis. Oktoobriga lõppevad eesistumisega seotud üritused Tallinnas ning edasi koondub veelgi suurem tähelepanu ja töökoormus Brüsselisse.

„Mul on hea meel tõdeda, et oleme eesistujana juba teinud edusamme ning enamuses valdkondades liikumas plaanipärases tempos,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Siiski seisab suurem töö kindlasti veel ees. Kätte on jõudnud see aeg, mil tuleb arutelusid tulemusteks vormistama hakata,“ rõhutas peaminister.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu programm koosneb neljast prioriteetsest valdkonnast:

Eesti eesistumise töölaual on 93 prioriteetset tegevust ning meie tööplaanis kokku üle 350 teema.