Transpordi digiteerimine – Nõukogu järeldused

  • Pressiteated
  • 05.12.2017 14:40

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (TTE)

#eu2017ee

Euroopa Komisjoni volinikud ja ELi riikide ministrid
Nõukogu võttis Brüsselis vastu järeldused transpordi digiteerimise kohta (foto: Euroopa Liit)

Nõukogu võttis vastu järeldused transpordi digiteerimise kohta.

Järeldustes rõhutatakse selle küsimuse tähtsust Euroopa majanduse ja konkurentsivõime jaoks ning kinnitatakse ELi ambitsiooni jõuda selles valdkonnas maailmas juhtpositsioonile.

Loe edasi Euroopa Liidu Nõukogu veebilehelt.