Tallinnas toimuval Euroopa integratsioonivõrgustiku kohtumisel arutatakse lõimumispoliitika aktuaalseid küsimusi

  • Pressiteated
  • 14.11.2017 14:53

#eu2017ee

ELi riikide lipud
foto: EU2017EE

Homme, 15. novembril kohtuvad Tallinnas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames Euroopa integratsioonipoliitika kujundajad ja eksperdid, et arutada aktuaalseid küsimusi ning vahetada kogemusi. Kaks korda aastas kogunevasse üleeuroopalisse integratsioonivõrgustikku kuuluvad lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele Islandi ja Norra lõimumise eest vastutavate ministeeriumite esindajad.

Kohtumise peamine aruteluteema on Euroopa Liidu väärtused riiklike lõimumispoliitikate kujundamisel ning lõimumiskavadest tulenevad tegevused ühiskondlike väärtuste edendajana. Lisaks vahetatakse kohtumisel eri riikide kogemusi kolmandate riikide kodanike integratsioonilepingute teemal. 

Kultuuriminister Indrek Saare sõnul on lõimumine nii Euroopas kui ka laiemalt kogu maailmas praegu üks piroriteetsemaid teemasid. „Lõimumine puudutab kõiki inimesi ja eluvaldkondi lasteaiast kuni tööturuni. Seetõttu on riiklikel lõimumiskavadel tähtis roll väärtuste edasiandjana, mida me ühiskonnana kanname,“ ütles Saar. „Euroopa riikide parimate praktikate vahetamine on oluline samm ühiskonna sidusamaks muutmisel,“ kinnitas Saar. Minister lisas, et 2018. aastal alustatakse uue Eesti lõimumispoliitika alusdokumendi koostamist ning seetõttu on kogemuste vahetamine Euroopa partneritega väga aktuaalne. 

Kõneldes Eesti olukorrast, selgitas kultuuriminister, et siinse lõimumispoliitika oluline väljakutse on soodustada sektoriteülest koostööd. „Äri-, avaliku ja kolmanda sektori koostöö aitaks suurendada lõimumistegevuste jätkusuutlikkust ja mõju. Riigi roll on luua soodsad tingimused selle koostöö edukaks toimimiseks, kuna just siis saavutame parimaid lõimumisalaseid tulemusi, toetudes kõikide osaliste parimatele kogemustele: kaasates avaliku sektori teadmised, ärisektori konkurentsivõimekuse ja mittetulundusühingute tarmukuse.” 

Euroopa Komisjoni hinnagul on lõimumisvaldkonna üks olulisemaid aspekte integreerida sisserändajad võimalikult kiiresti tööturule. „Aktiivsus sihtriigi tööturul on oluline samm sisserändajate edukas integratsiooniprotsessis ja Euroopa Komisjon on selles vallas hiljuti käivitanud mitmeid algatusi,“ kinnitas Euroopa Komisjoni migratsiooni ja siseasjade peadirektoraadi migratsiooni-, mobiilsuse- ja innovatsioonidirektor Matthias Oel. „Lisaks sisserändajate tööturule integreerimisele on oluline pöörata senisest enam tähelepanu ka nende võimalusele osaleda sihtriigi kultuurilises, sotsiaalses ja poliitilises elus. Lõimumispoliitika peab põhinema Euroopa ühistel alusväärtustel, kuid väärtustama ka kultuurilist mitmekesisust,” rõhutas Oel. 

Euroopa integratsioonivõrgustik (inglise keeles) loodi 2016. aastal seoses Euroopa Komisjoni kolmandate riikide kodanike lõimumiskava vastuvõtmisega. Võrgustik koondab lisaks 28 Euroopa Liidu liikmesriigile Euroopa Majanduspiirkonna riikide Islandi ja Norra lõimumise eest vastutavate ministeeriumite esindajaid. Võrgustiku peamine roll on edendada liikmesriikide koostööd ja soodustada Euroopa, rahvuslike ja regionaalsete riigiasutuste ning kodanikeühenduste valdkondlikku suhtlust, sealhulgas teiste Euroopa Liidu võrgustikega, kes tegelevad sissesõitnute integreerimisega tööhõive, hariduse või võrdõiguslikkuse küsimustes.

Kontaktid

Kai-Ines Nelson

Kai-Ines Nelson

Kultuuriministeerium / Pressiesindaja

press@kul.ee