Rahapesu ja terrorismi rahastamine: Nõukogu kinnitab poliitilise kokkuleppe

  • Pressiteated
  • 20.12.2017 16:28

#eu2017ee

Käerauad ja rahatähed

20. detsembril 2017 kinnitasid ELi suursaadikud eesistujariigi ja Euroopa Parlamendi vahel saavutatud poliitilise kokkuleppe tõhusamate ELi eeskirjade kohta, mis käsitlevad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist.

Direktiivi eelnõul on kaks põhieesmärki:

  • hoida ära finantssüsteemi kasutamist kriminaalse tegevuse rahastamiseks;
  • tugevdada läbipaistvuseeskirju, et vältida rahaliste vahendite ulatuslikku varjamist.

Loe edasi Euroopa Liidu Nõukogu veebilehelt.