Pariisis valmistati ette järgmisel aastal Eestis toimuvat ülemaailmset OECD haridusinnovatsiooni tippkohtumist

  • Pressiteated
  • 14.11.2017 10:46

#eu2017ee

Laps luubiga
Järgmise aasta septembris Tallinnas toimuv tippkohtumine Global Education Industry Summit keskendub andmete kasutamisele hariduses (foto: Aron Urb / Visit Estonia)

Haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets osales eile OECD hariduskomitee Euroopa Liidu riikide kohtumisel, kus arutati järgmise ülemaailmse haridusinnovatsiooni tippkohtumisega seonduvat.

Kohtumisel arutati ülemaailmse haridusministrite, innovaatorite ja erasektori esindajate tippkohtumise Global Education Industry Summit (GEIS) küsimusi, mille korraldajaks on 2018. aastal Eesti. Tippkohtumisel diskuteerivad erinevad osapooled – ettevõtted, riigiasutused ja ülikoolid hariduse arendamise ja sellega seotud strateegiate üle, et leida ühiseid lahendusi hariduse kvaliteedi parendamiseks.

Järgmise aasta septembris Tallinnas toimuv tippkohtumine keskendub andmete kasutamisele hariduses: avatud andmed ja andmete vaba liikumine õpetamiseks, õppimiseks ja hariduspoliitika kujundamiseks; õpianalüütika; andmete jagamine tööstusega innovatsiooni suurendamiseks; andmepõhises keskkonnas toimetulekuks vajalike oskuste arendamine jpm.

GEIS on OECD algatatud ning Euroopa Komisjoni toetusel ja kaaskorraldusel toimiv koostööplatvorm hariduse ja ettevõtluse partnerlusest sündiva innovatsiooni olulisuse rõhutamiseks.

Lisaks tutvustas asekantsler Mart Laidmets kohtumisel Eesti eesistumise prioriteete ning Euroopa Komisjon andis ülevaate olulisematest tegevustest hariduse ja koolituse valdkonnas, sh äsja avaldatud haridusstatistika kogumikust „Education and Training 2017“, mille esitlus toimus ka esmakordselt Eestis. Kohtumisel arutati ka Euroopa Komisjoni prioriteete ja võimalusi rahastada liikmesriikide osalemist erinevates OECD projektides.

Pariisi saatkonnas toimunud kohtumisel, mida võõrustas Eesti kui Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja, osalesid Euroopa Komisjoni ja OECD hariduskomitee Euroopa Liidu riikide esindajad.

Kontaktid

Riina Soobik

Riina Soobik

Haridus- ja teadusministeerium / Pressiesindaja

info@hm.ee