Oluline verstapost: ELi telekomiministrid leppisid kokku 5G-võrgu arendamise tegevuskavas

  • Pressiteated
  • 04.12.2017 16:59

Transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu (TTE)

#eu2017ee

Urve Palo
Ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo sõnas, et 2025. aastaks soovitakse jõuda selleni, et igas Euroopa Liidu liikmesriigis on suurtes linnades ja peamistel transporditeedel olemas 5G ühenduvus (foto: Euroopa Liit)

Euroopa telekommunikatsiooniministrid leppisid Eesti eestvedamisel kokku ühises tegevuskavas 5G-võrgu arendamiseks. Tegevuskavaga jõuti ühtsele arusaamale 5G-sageduste kasutuse ja otstarbe harmoniseerimises ja väljaandmises sideoperaatoritele. 5G-võrk võimaldab tulevikus nii inimestel kui ka seadmetel suhelda suuremate andmemahtudega ja senisest kiiremini.

„Eesti eesistumise alguses kirjutasime juulis kõigi Euroopa telekommunikatsiooniministritega alla 5G deklaratsioonile. Panime sellega aluse 5G-võrgu arendamiseks ja ettevõtetele investeerimiskindluse loomiseks Euroopas. Täna läbisime järgmise olulise etapi. Selleks, et eesmärke täita nii iga liikmesriigi tasandil kui ka üle Euroopa, leppisime kokku detailses tegevuskavas,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogia minister Urve Palo.

5G-võrgu arendamise tegevuskavas (inglise keeles) on planeeritud olulisemad tegevused ja nende ajaraam. Tegevuskavaga leppisime kokku 5G-sageduste kasutuse ja otstarbe harmoniseerimise ja sideoperaatoritele välja andmise plaanides. Digitaalne Euroopa on Eesti eesistumise läbiv prioriteet. Digitaalset ühiskonda ei saa aga luua ilma 5G-võrguta,“ kommenteeris Palo. „2025. aastaks soovime jõuda selleni, et viimses kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis on suurtes linnades ja peamistel transporditeedel olemas 5G ühenduvus. 5G-võrk on vajalik nii elanikele kui ka seadmetele, mis vajavad üha kasvavate andmemassiivide edastamiseks usaldusväärset ja kiiret internetti,“ kommenteeris Palo.

Viienda põlvkonna võrgutaristu ehk 5G on tehnoloogia, mida on meil tarvis juba lähitulevikus ja mis toetab globaalset digiteerimist. See on hädavajalik, et tagada suhtlemisvõimalused ka tulevikus, kui võrgus on miljardeid seadmeid, mis peavad olema ühendatud igal ajal ja igas kohas. 5G tehnoloogia on võimeline pakkuma kasutajatele kordades suuremaid andmemahte ja garanteeritud kvaliteediga ühendust.

Kontaktid

Emilie Toomela

Emilie Toomela

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium / Pressiesindaja

press@mkm.ee