Nõukogu lepib kokku ajakohastatud assotsieerimislepingu üle läbirääkimiste alustamises Tšiiliga

  • Pressiteated
  • 13.11.2017 14:02

Välisasjade nõukogu (FAC)

#eu2017ee

Federica Mogherini
Välisasjade nõukogul Brüsselis ajakohastati lepingut, mille peamine eesmärk on süvendada ELi ja Tšiili suhteid (foto: Euroopa Liit)

Nõukogu kiitis 13. novembril heaks volitused, mille alusel pidada Tšiiliga läbirääkimisi kehtiva assotsieerimislepingu ajakohastamise üle.

ELi ja Tšiili poliitilisi ja majanduslikke suhteid reguleeritakse 2002. aastal allkirjastatud assotsieerimislepinguga.

Loe edasi Euroopa Liidu Nõukogu veebilehelt.