Kaitseminister Jüri Luik: ELi kaitsekoostöö süvendamine tugevdab Euroopa julgeolekut

  • Pressiteated
  • 13.11.2017 09:39

Välisasjade nõukogu (FAC)

#eu2017ee

Jüri Luik ja Federica Mogherini
Täna Brüsselis toimuval ELi kaitse- ja välisministrite kohtumisel allkirjastavad liikmesriigid tahteavalduse kaitsekoostöö süvendamiseks (foto: Annika Haas/EU2017EE)

Täna, 13. novembril kohtuvad Brüsselis Euroopa Liidu kaitse- ja välisministrid, et allkirjastada tahteavaldus Euroopa Liidu liikmesriikide kaitsekoostöö süvendamiseks. Allakirjutajate hulka kuulub ka Eesti.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul sümboliseerib liikmesriikide algatatud alaline struktureeritud kaitsekoostöö (PESCO) uut ajastut Euroopa Liidu kaitsepoliitikas ja tugevdab Euroopa julgeolekut.

„Eesistujana oleme PESCO loomise protsessi toetanud ja tänu liikmesriikide konstruktiivsusele on edasi liigutud kiiresti. Soovime, et 2017 läheks kirja kui otsuste aasta,“ ütles Luik.

PESCO kohustab ELi liikmesriike senisest rohkem ja süsteemsemalt koostööd tegema: suurendama kaitsekulutusi, tegema oma üksusi kättesaadavaks ELi operatsioonideks, looma ühiseid sõjalisi võimeid ja tugevdama kaitsetööstust. Seejuures säilib liikmesriikidel suveräänne õigus juhtida oma riigikaitset.

Eestile on PESCOga liitumine kaitsepoliitiliselt oluline samm, mis võimaldab meil osaleda ELi kaitsekoostöö edasiarendamises.

Eesti ettepanekul lisati tahteavaldusse Euroopa sõjalise transpordi lihtsustamise kohustus. Üksuste ja varustuse ladus ja vähebürokraatlik liigutamine teenib nii ELi kui NATO eesmärke.

Tahteavalduse allkirjastamisele järgneb ametlik hääletus PESCO käivitamiseks. See võib toimuda juba detsembris ehk Eesti ELi nõukogu eesistumise ajal.

Veel arutatakse kohtumisel Euroopa Kaitsefondi algatuse elluviimist ning Euroopa Liidu ja NATO koostööd.

Kontaktid

Jüri Laas

Jüri Laas

Eesti Vabariigi alaline esindus Euroopa Liidu juures / Pressiesindaja (Coreper II)

+32 22273910 permrep.eu@mfa.ee

@jurilaas

Susan Lilleväli

Susan Lilleväli

Kaitseministeerium / Pressiesindaja

press@mfa.ee