Kaitsekoostöö: 23 liikmesriiki allkirjastavad ühisteate alalise struktureeritud koostöö kohta

  • Pressiteated
  • 13.11.2017 14:14

Välisasjade nõukogu (FAC)

#eu2017ee

PESCO

13. novembril 2017 allkirjastasid 23 liikmesriigi ministrid ühisteate alalise struktureeritud koostöö kohta ning andsid selle üle kõrgele esindajale ja nõukogule.

Võimalus teha alalist struktureeritud koostööd julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas on sätestatud Lissaboni lepingus. Selles nähakse ette võimalus, et mitu ELi liikmesriiki teevad julgeoleku ja kaitse valdkonnas tihedamat koostööd

Loe edasi Euroopa Liidu Nõukogu veebilehelt.