Euroopa tippteadlased ja poliitikakujundajad arutavad Tallinnas teaduse lähendamist ühiskonnale

  • Pressiteated
  • 12.10.2017 08:13

#eu2017ee

Kultuurikatel
Tallinnas Kultuurikatlas toimub 12. oktoobril Eesti ELi nõukogu eesistumise raames konverents Euroopa teaduse mõjust ja tähtsusest ühiskonnas (foto: Evgeni Nikolaevski)

Tallinnas Kultuurikatlas toimub 12. oktoobril Eesti ELi nõukogu eesistumise raames konverents Euroopa teaduse mõjust ja tähtsusest ühiskonnas. Konverentsi eesmärk on näidata poliitikakujundajatele, et tipptasemel teadus on arenenud riikides üks peamine majanduse arengumootor, mis loob uusi töökohti, koolitab spetsialiste ja lahendab globaalselt olulisi probleeme.

Konverentsil antakse teadusega seotud osapooltele üle Tallinna üleskutse, milles on kirja pandud tegevused teadlastele, ettevõtetele, poliitikutele, rahastajatele ja meediale, mida peaks tegema teaduse mõju suurendamiseks.

Konverentsi avab Eesti haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kelle sõnul peame rohkem toetama valdkondi, mis on Euroopat enim ühendanud ning koostöö teaduse ja innovatsiooni valdkonnas on kindlasti üks neist. „Selleks, et ühiskond mõistaks teaduse vajalikkust, on oluline, et teadlased ka ise osaleksid aktiivsemalt ühiskondlikes aruteludes ja jagaksid oma ekspertteadmist,“ ütles minister Mailis Reps ja lisas: „Teadusinvesteeringute mõju avaldub pika aja jooksul ja vajab stabiilset rahastamist, seetõttu tuleb lisaks Euroopa kesksele eelarvele tõsta teaduse rahastamist ka riikide eelarvetes.“

Konverentsil osalevad silmapaistvad tippteadlased ja mõjukad poliitikakujundajad, aga ka ettevõtjate ja kodanikuühenduste esindajad kogu Euroopast. Konverentsi juhib Manchesteri ülikooli füüsika professor ja tuntud BBC teadussaadete juht Brian Cox.

Konverentsi peaesinejad on Mark Ferguson ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmide mõju suurendamise töögrupist, OECD teadus- ja tehnoloogiapoliitika divisjoni juht Dominique Guellec ning tippteadlased  – mitmekordne ERC (European Reseach Council) grandi saaja Valeria Nicolosi Trinity kolledžist ja Nicole Grobert Oxfordi ülikoolist.

Esinejate hulgas on ka Euroopa teadusnõukogu president Jean-Pierre Bourguignon, Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi juht Robert-Jan Smits, Euroopa akadeemiate ühenduse ALLEA president Günter Stock, Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituudi direktor Martin Kern jpt.

Konverentsi lõpus annab peaminister Jüri Ratas üle teadusega seotud osapooltele Tallinna üleskutse, mis sõnastab poliitikute, rahastajate, teadlaste ja meedia rolli teaduse ühiskondliku mõju ja rahastamise suurendamisel.

Konverentsi korraldab Eesti teadusagentuur koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga.

Lisainfo