Euroopa Liidu keskkonnaministrite kohtumine keskendub kliimale ja ökoinnovatsioonile (ENVI)

  • Pressiteated
  • 13.07.2017 08:06

Keskkonna nõukogu (ENVI)

#eu2017ee #iENVI17

ELi keskkonnaministrite mitteametlik kohtumine
Tallinnas kohtuvad täna ja homme Euroopa Liidu keskkonnaministrid, et arutada kliimamuutuste ja ökoinnovatsiooni teemadel, mis mõlemad on olulised madala süsinikuheitega ringmajandusele üleminekul (foto: EU2017EE)

Tallinnas kohtuvad täna ja homme Euroopa Liidu keskkonnaministrid, et arutada kliimamuutuste ja ökoinnovatsiooni teemadel, mis mõlemad on olulised madala süsinikuheitega ringmajandusele üleminekul.

Kohtumise esimesel päeval arutavad ministrid ökoinnovatsiooni teemal, mis on nii Eesti kui ka meile järgnevate eesistujamaade Bulgaaria ja Austria üks prioriteete. Ökoinnovatsioon on uute lahenduste leidmine, mis arvestavad lisaks majandusele ka keskkonna ja ühiskonnaga. Konkreetsemalt arutatakse päeva jooksul materjaliringluse, tarkade linnade ning finantsküsimuste teemal.

„Kui oleme seni harjunud mõtteviisiga, et jäätmed on miski, mis kuulub prügimäele ja nendega enam midagi teha ei ole, siis see mõtteviis on nüüd muutumas. Jäätmed võivad olla hoopis väärtuslik ressurss, millest saab keskkonda koormamata toota uusi tooteid. Raisata ei tohi midagi,“ selgitas keskkonnaminister Siim Kiisler.

Ministrid arutavadki, kuidas Euroopa Liit ja selle liikmesriigid saavad aidata ökoinnovatsioonil uueks standardiks muutuda.

Kohtumise teine päev keskendub kliimamuutusele, mis on samuti Eesti eesistumise üks prioriteete. Ministrid arutavad, kuidas rakendada Pariisi kokkulepet poliitiliselt keerulisel ajal.

Kliimamuutuste näol on tegemist piiriülese ja üleilmse ulatusega probleemiga ning seetõttu on lahendustes võtmeroll laiapõhjalisel regionaalsel ja rahvusvahelisel era- ja avaliku sektori koostööl. Lisaks arutletakse, kuidas edasi minna nii ülemaailmsete kui ka kohalike kliimameetmetega.

Kohtumist juhatab Eesti keskkonnaminister Siim Kiisler.