Eriesindaja Matti Maasikas: uuriv ajakirjandus aitab vältida maksupettusi

  • Pressiteated
  • 14.11.2017 16:37

#eu2017ee

Matti Maasikas
Eesti eriesindaja ELi juures Matti Maasikas osales täna ELi nõukogu eesistujana Euroopa Parlamendi täiskogu istungil, kus rõhutas ajakirjandusvabaduse olulisust ja sõnavabaduse kaitsmist kriisiolukordades (foto: välisministeerium)

Täna, 14. novembril osaleb Eesti eriesindaja Euroopa Liidu institutsioonide juures Matti Maasikas Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana Euroopa Parlamendi täiskogu istungil Strasbourgis, kus arutatakse finantsdokumentide andmebaasiga „Paradise papers“ seonduvat, õigusriigi dialoogi olukorda Maltal ja järgmisel nädalal toimuva idapartnerluse tippkohtumise ettevalmistust.

Hiljuti avalikuks tulnud andmekogu „Paradise Papers“ puudutab maksuparadiiside kasutamist ja koondab ligikaudu 13,4 miljonit dokumenti. Euroopa Parlamendi arutelu keskendus vajadusele täiendada nii maksundusalast seadusandlust, vältimaks maksudest kõrvalehiilimist, kui ka liikmesriikide maksundusalase koostöö tugevdamist. „Uurivate ajakirjanike töö dokumentide avalikustamisel aitab meid kõiki, sest tõmbab tähelepanu pettustele ning suurendab teadlikkust ja arusaama, et maksudega nihverdamine pole eetiline, vaid taunimisväärne,“ rõhutas Maasikas.

Eriesindaja sõnul on ELi nõukogu ja komisjon koostöös teinud maksundusalase seadusandluse täiendamise ettepanekuid näiteks rahapesuvastasesse määrusesse ning praegu on töös ka erinevad maksualased seadusandlikud aktid nagu digimajanduse maksustamine ja e-kaubanduse käibemaksupakett. Viimase neist peaksid rahandusministrid heaks kiitma järgmisel ECOFINi istungil detsembri algul.

Õigusriigi dialoogi olukorrast Maltal ja ajakirjandusvabaduse olulisusest kõneldes tõdes Maasikas oma sõnavõtus, et nii liikmesriigid kui ka Euroopa Liit üldisemalt peavad mõtlema, kuidas kaitsta sõnavabadust ja tulla paremini toime kriisiolukordades. Meenutades ajakirjanik Daphne Caruana Galizia tapmist, ütles eriesindaja, et „Malta on sellele kiirelt ja otsustavalt reageerinud, kaasates uurimisse ka FBI, Europoli, Hollandi ja Itaalia eksperdid“. Ta kinnitas, et ka teised liikmesriigid on igati valmis uurimisele kaasa aitama.

Täna õhtul võtab Maasikas Euroopa Parlamendi täiskogul ELi nõukogu esindajana sõna veel ka 24. novembril Brüsselis toimuva idapartnerluse tippkohtumise arutelul. „Eesti kui eesistuja üks eesmärke on olnud tuua esile idapartnerluse tähtsust Euroopa Liidu jaoks. Oktoobris oli Tallinnas kodanikuühiskonna ja ärifoorum ning novembri lõpus Brüsselis toimuv tippkohtumine annab idapartnerlusriikidele tugeva sõnumi, et seda koostööd hinnatakse ja usaldatakse,“ ütles Maasikas.

Homme võtab eriesindaja nõukogu nimel sõna Poola õigusriigi dialoogi ja põgenike aitamise võimaluste kohta talveperioodil ning kirjutab alla kaheksale ELi õigusaktile. Pikem arutelu puudutab 1917. aasta totalitaarset bolševistlikku revolutsiooni ja selle tagajärgi.

Kontaktid

Tiina Maiberg

Tiina Maiberg

Välisministeerium / Pressiesindaja

press@mfa.ee