ELi majandus- ja rahandusministrid arutasid täna Brüsselis mitmeid maksuküsimusi

  • Pressiteated
  • 07.11.2017 17:55

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN)

#eu2017ee

Toomas Tõniste
Eesti rahandusminister Toomas Tõniste 7. novembril Brüsselis toimunud majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu kohtumisel (foto: Euroopa Liit)

Täna, 7. novembril Brüsselis kogunenud ELi majandus- ja rahandusministrid arutasid piiriülese e-kaubanduse käibemaksu uuendusi, mis peaks muutma ELi maksusüsteemi ettevõtjatele lihtsamaks ning liikmesriikidele pettusekindlamaks. Teemaga jätkatakse töögruppides ning ministrid tulevad selle juurde tagasi detsembris. 

„Üldiselt leiavad liikmesriigid, et piiriülese e-kaubanduse käibemaksu uuendusi on vaja, kuid kuna teema on keeruline ja nüansirohke, läheb nende kinnitamisega veel aega,“ sõnas rahandusminister Toomas Tõniste kohtumise järel. „Tänane arutelu oli igati konstruktiivne ning aitab meid kindlasti sobivaima lahenduse leidmisel edasi,“ lisas ta. 

Minister selgitas, et piiriülese e-kaubanduse käibemaksu muudatuspakett on osa Euroopa Liidu digitaalse ühtse turu strateegiast ja selle eesmärk on soodustada elektroonilist kaubandust ja äritegevust internetis. Teema on ühtlasi Eesti üks eesistumise prioriteete

Peamine muudatus seisneb selles, et piiriüleste e-kaubanduse tehingute puhul rakendatakse juba müüja või teenusepakkuja riigis tarbijariigi käibemaksumäär. Alla 10 000 eurose aastakäibega ettevõtetele kohalduks siiski koduriigi käibemaks. Kaugmüügi vähem kui 22 eurot maksvatel saadetistel kaotataks käibemaksuvabastus.

Nimetatud muudatused peaksid toetama väikeste ja alustavate ettevõtete tegevust ning kindlustama liikmesriikidele õiglase maksulaekumise.  

Lisaks arutati tänasel kohtumisel nn kolmandate riikide nimekirja, mis ei tee maksuküsimustes Euroopa Liiduga piisavalt koostööd. „Eestil on eesistumise ajal laual palju maksundusega seotud küsimusi – kolmandate riikide nimekiri, digimajanduse maksustamine, rahapesuvastane direktiiv – kõik need püüdlevad suurema läbipaistvuse, kaasajastamise ja maksudest kõrvalehoidumisega võitlemise poole,“ ütles Tõniste. „Nagu näitab viimane ajakirjanduslik uurimus Paradise Leaks, on see ülemaailmne mure, millega peame kõik tegelema. Õiglase maksustamiseni jõuame kõige paremini koostööd tehes.“

Tänasel majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) kohtumisel kinnitati ka tolliliidu IT-süsteemide arendamisega seotud nõukogu järeldused. „Tõuge tolliliidu IT-süsteemide ühtsele arendamisele anti septembris Tallinnas toimunud mitteametlikul ECOFINi kohtumisel. Seda pärast põhjalikku arutelu. Heameel on näha, et sisuline töö teemaga liigub jõudsalt edasi,“ märkis Tõniste. 

Ministrid said tänasel kohtumisel ka ülevaate Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemist ja tulevikuplaanidest ning arutasid maksejõuetuse raamistikku. Maksejõuetuse raamistik on küll justiitsministrite aruteluteema, kuid kuna puudutab nn halbu laene, siis käsitletakse seda ka majandus- ja rahandusministrite ringis. 

Nõukogus tehti ka kokkuvõte G20 kohtumisest ning võeti vastu iga-aastased järeldused ELi statistika valdkonna arengute kohta. Euroopa Kontrollikoda tutvustas kohtumisel aastaaruannet 2016. aasta ELi eelarve rakendamise kohta.

Kontaktid

Lotte-Triin Narusk

Lotte-Triin Narusk

Rahandusministeerium / Pressiesindaja

press@fin.ee