Maksu- ja tollipoliitika asekantsler Dmitri Jegorov: Eesti on töötamismustrite muutumisele kiirelt reageerinud

  • Pressiteated
  • 14.09.2017 10:28

#eu2017ee #fowtallinn

Dmitri Jegorov
Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler rõhutas eile ELi eesistumise raames Tallinnas toimunud tulevikutöö konverentsil, et töötamise mustrite muutumine on väljakutse maksupoliitikale kui ka maksuhalduritele (foto: Annika Haas/EU2017EE)

Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsleri Dmitri Jegorovi sõnul on uued töötamise mustrid riikide jaoks paras väljakutse maksude kogumisel. Piiriülese tegevuse ja jagamismajanduse kasv sunnib omakorda üle vaatama maksustamise alused ja senise regulatsiooni. Eesti on seni suutnud uutele oludele kiiresti ja tõhusalt reageerida.

„Töötamise mustrite muutumine on väljakutse meie maksupoliitikale, tuues ühtlasi kaasa muudatused maksude kokkukogumises ja laialijagamises,“ ütles Jegorov kolmapäeval Eesti ELi nõukogu eesistumise raames korraldatud tulevikutöö konverentsil.

Tehnoloogilised lahendused võimaldavad inimestel teha tööd just neile sobival ajal ja kohas, traditsioonilised töölepingud on asendumas muud tüüpi lepingutega, kasvamas on jagamismajanduse osakaal, loetles Jegorov. „Näiteks digitaalsed nomaadid – küsimus on, kellele peaks minema nende maksutulu ja mis üldse motiveeriks neid panustama ühe konkreetse riigi sotsiaalkaitsesse,“ märkis ta.

Lisaks maksuküsimustele on uued töötamise mustrid paras väljakutse maksuhaldurile, kuna enamik kliente tahab teenustele ööpäevaringset juurdepääsu ja soovib teenuseid saada virtuaalselt. Uued lepingutüübid ja piiriülene tegevus eeldab jällegi senisest keerukamat nõustamist, seda erinevates keeltes.

Jagamismajanduse anonüümsus muudab andmete kogumise keerukamaks ja võib ohustada ausat konkurentsi. „Samas on meil selles osas ette näidata maksuameti edukas koostöö sõidujagamise ja ühisrahastusplatvormide puhul,“ märkis Jegorov. „Ühel teisel konverentsil tegin just täna Airbnb esindajale ettepaneku ühineda koostööle avatud platvormidega, nagu Uber, Taxify ja EstateGuru ning osaleda tuludeklaratsioonide vabatahtlikus eeltäitmises“.

Edukaks sammuks tuleb pidada ka väikeettevõtjate võimalust tuleval aastal lihtsamini makse tasuda ettevõtluskonto abil. Samas LHV pank pakub juba ettevõtetele võimalust palku deklareerida ja tasuda makse ilma eraldi maksuametisse pöördumata, mis on kindlasti vajalik samm maksudeklaratsioonide kaotamiseks tulevikus.

Kontaktid

Siiri Suutre

Rahandusministeerium / Pressiesindaja

+372 6113114