COREPER teeb ettepaneku valida Europoli uueks tegevdirektoriks Catherine De Bolle

  • Pressiteated
  • 07.12.2017 09:16

#eu2017ee

Coreperi ajakava

Alaliste esindajate komitee (COREPER) otsustas 6. detsembril 2017 soovitada nõukogul valida Europoli uueks tegevdirektoriks Catherine De Bolle (Belgia).

Tegevdirektor valitakse Europoli haldusnõukogu esitatud sobivate kandidaatide nimekirjast. Kui nõukogu on oma valiku kinnitanud, kuulab kandidaadi ära Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon, mis esitab seejärel mittesiduva arvamuse. Pärast seda saab nõukogu valitud kandidaadi ametisse nimetada.

Loe edasi Euroopa Liidu Nõukogu veebilehelt.