Eesistumise arendus- ja koolitustegevuste kokkuvõte

 • Muu
 • 29.01.2018 13:16

#eu2017ee

Konverentsiruum
Eesistumispersonali arendus- ja koolitustegevusi korraldati peamiselt keskselt, tagamaks, et kogu eesistumispersonal saab vajalikke ja ühtse kvaliteediga teadmisi ja oskusi (foto: Arno Mikkor/EU2017EE)

Eesistumispersonali arendamise ja koolitamise eesmärk oli valmistada inimesi võimalikult hästi ette edukaks eesistumiseks ning suurendada nende kvalifikatsiooni pikas perspektiivis avalikus teenistuses töötamiseks. Koolitusi said eesistumisega seotud ametnikud ja töötajad Eesti avalikus teenistuses ja Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis.

Põhjalik ettevalmistus lõi eeldused eesistumise edukale läbiviimisele. 2014. aastal valmis eesistumise koolituskava ning aastal 2016 alustati sihipäraste arendus- ja koolitustegevustega. Tegemist oli läbi ajaloo mahukaima valdkondliku programmiga avalikus teenistuses.  

ELi struktuurivahendite, rahandusministeeriumi ja riigikantselei rahastuse toel said umbes 1,5 aasta jooksul koolitusi kõik eesistumisega seotud inimesed ministeeriumides, ametites, inspektsioonides, riigikantseleis, Riigikogu kantseleis, Eesti Pangas jne ning ka Eesti Vabariigi alalises esinduses ELi juures Brüsselis. 

Kokku oli koolitusprogrammis 16 erinevat koolitust, lisaks keeleõpe ja võimalus osaleda arendusprogrammides nagu stažeerimine ja õppereisid. Kokku viidi läbi üle 230 koolituse, millel osales ligikaudu 1500 eesistumisega seotud inimest, enamus neist osales mitmetel koolitusel.

Peamiselt olid koolituste läbiviijateks väliskoolitajad, sest Eestil endal ELi nõukogu eesistumise kogemus puudus. Enamus koolitusi viidi läbi inglise keeles ning see ühtlasi toetas valdkondliku inglise keele sõnavara kinnistamist.

Eesistumise arendus- ja koolitustegevused

  Lisaks arendus- ja koolitustegevuste korraldamisele koostati ka mitmeid elektroonilisel teel kättesaadavaid õppematerjale ja käsiraamatuid.

  Eesistumise arendus- ja koolitustegevusteks oli planeeritud kokku kuni 3 miljonit eurot Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja rahandusministeeriumi vahenditest, millele lisandus 615 000 eurot Riigikantselei eesistumise kesksest eelarvest.

  Koolituste kokkuvõtte infograafika
  infograafika: Tiina Rekand / EU2017EE

   

  Loe lisaks: