Pressi akrediteerimine

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise pressile avatud ürituste kajastamiseks tuleb Eesti meediaväljaannete ajakirjanikel end akrediteerida ja üritustele registreerida. Üritustele pääsevad ainult ajakirjanikud, kes on end nii akrediteerinud kui ka registreerinud.

Accreditation

Akrediteerimine Eesti pressile

Soovitame akretideeruda üritusele hiljemalt kaks nädalat enne ürituse algust. Viimase hetke akrediteerimine on piiratud.

Eesti meediaväljaannete ajakirjanikud saavad akrediteeringu terveks eesistumise poolaastaks. See tähendab, et igale pressile avatud üritusel osalemiseks ei pea uuesti täitma akrediteerimistaotlust, mis läbib politsei- ja piirivalveameti kontrolli, pärast mida väljastatakse akrediteerimiskaart.

Pooleaastane akrediteerimiskaart aitab säästa loodust, sest igaks ürituseks ei väljastata eraldi plastikkaarti ega kaelapaela, ning toetab Eestile kui eesistujale olulist põhimõtet, et inimeste andmeid küsitakse võimalusel ainult üks kord.

Akrediteerimine ei tähenda, et ajakirjanikel on automaatselt ligipääs kõigile pressile avatud üritustele. Üritustele tuleb eraldi registreeruda.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise akrediteerimiskaartide kättesaamine: 

  • Kultuurikatlas toimuvad kõrgetasemelised kohtumised – akrediteerimiskaardid saab kätte Kultuurikatla pressikeskusest ürituse toimumise päeval alates kell 7.00. Suurema meediahuvi puhul on pressikeskus avatud juba eelneval päeval. Info selle kohta on pressimaterjalides, mis avaldatakse ürituse lehel kalendris

  • kõrgetasemelised ja muud kohtumised, mis EI toimu Kultuurikatlas – akrediteerimiskaardid saab kätte ürituse toimumiskohast samal päeval.

Üritustele registreerumine

Kuna eesistumise üritustel on korraldajatel ja turvalisust tagavatel Politsei- ja Piirivalveametil vaja ülevaadet hoones viibivatest inimestest, tuleb ajakirjanikel end registreerida eraldi igale pressile avatud üritusele

Pärast akrediteerimistaotluse esitamist saadetakse e-postiga andmed, millega pääseb registreerumise portaali, kust leiab nimekirja üritustest, kuhu ajakirjanikud on oodatud. Registreerumiseks tuleb teha märge huvi pakkuva ürituse või ürituste juurde. Ürituste nimekirja täiendatakse eesistumise jooksul.

Korraldajad soovitavad ajakirjanikel end üritus(t)ele registreerida kaks nädalat enne üritust.

Lisainfo