08:30 16:00 toimunud

Tulevikutöö konverents „Uus reaalsus, uued lahendused“

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimuste nõukogu (EPSCO)

#eu2017ee #fowtallinn #futureofwork

Tulevikutöö konverents „Uus reaalsus, uued lahendused“

Sajandite ja põlvkondade vältel oleme näinud töö ja tööhõive muutumist. Konverentsil arutleme taaskord selle üle, millise suuna, ulatuse ja tempoga muudavad tehnoloogia areng ning pidevalt muutuv majandusmaastik edaspidi meie töö osatähtsust ning kvaliteeti. Veel enam aga peame mõtlema ning arutlema selle üle, kuidas tulevikus tööd tuleks teha. Peame võtma vaatluse alla senised meetodid tööhõives, sotsiaalkaitsesüsteemides ning oskuste arendamises, samuti rääkima tuleviku oskuste vastavusest tööandjate vajadustega.

Kõik konverentsi ettekanded leiab pärast esinemisi EU2017EE pilvest.

Kõrgetasemeline konverents „Tulevikutöö: uus reaalsus, uued lahendused“ toob kokku tippjuhid ning poliitikakujundajad töö-, sotsiaal-, haridus- ja e-riigi valdkonnast, et arutada selle üle, kuidas kasutada ära digitaliseerimise ja automatiseerimise pakutavaid võimalusi töömaailma kujundamisel nii, et sellest saaksid kasu nii töötajad, tööandjad kui ka ühiskond tervikuna.

Konverents keskendub järgnevatele küsimustele:

 • Kuidas muudab digitaliseerimine ning automatiseerimine töömaailma ning kas üleminekuga seoses on ette näha mõningaid murettekitavaid muutusi?
 • Millised võiksid olla Euroopa Liidu ning selle liikmesriikide poliitilised otsused, et võimaldada ja kasu saada soovitud muudatustest ja vältida soovimatuid tagajärgi?

Konverentsi eesmärgiks on pakkuda visioon edasiseks tööpoliitika kujundamiseks, mis tagab digilahenduste abil kõrge tööhõive, korralikud töökohad ning piisava sotsiaalse turvalisuse. Samuti on oluline, et tuleviku töömaailmas soodustatakse kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu väljakujunemist.

Tulevikutöö konverentsi korraldab sotsiaalministeerium ning see toimub Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames.

Üritusel on otseülekanne. Veebiülekanded on kättesaadavad videote lehelt. Fotod üritustelt leiab fotode lehelt ja eesistumise Flickri lehelt.

Ettekanded

Kõik konverentsi ettekanded leiab pärast esinemisi EU2017EE pilvest.

Pressikeskuse lahtioleku ajad

13. september – kell 8.30 kuni 18.30

14. september – kell 8.30 kuni 17.30

Ajakava

8.30-9.30

Registreerimine

9.30-10.45

Avamine

Avasõnad

Moderaator: Pärtel-Peeter Pere, Future Place Leadershipi kaasasutaja ja tegevjuht

 • Kersti Kaljulaid, Eesti Vabariigi President
 • Guy Ryder, peadirektor, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon (ILO) (videotervitus)

Uus töömaailm ja uus ELi tööhõive ja sotsiaalkaitsepoliitika

 •    Michel Servoz, peadirektor, tööhõive peadirektoraat, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus, Euroopa Komisjon

Ebastandartsed töövormid: hiljutised trendid ja tulevikuväljavaated

 • Juan Menendez-Valdes, direktor, Eurofound
   

10.45-11.15

Kohvipaus

11.15-13.10

Töötingimused ning sotsiaalkaitse - kas need on endiselt olulised?

Tulevikutöö ning poliitikakujundamise väljakutsed

 • Werner Eichhorst, Euroopa tööturu ja sotsiaalpoliitika koordinaator, IZA Tööjõu-uuringute instituut

Uued töövormid väljakutsena tavapärasele sotsiaalkaitsele

 • Paul Schoukens, tööturu ja sotsiaalkindlustusseadustiku uurimisvaldkonna professor ja koordinaator, Leuveni ülikool

Tööandja 4.0

 • Karoli Hindriks, tegevdirektor, Jobbatical

Vestlusring: Kuidas tööandjana ja töötajana kohaneda tööelu muutustega?

Moderaator: Stefan Olsson, tööhõive direktor, tööhõive peadirektoraat, sotsiaalvaldkond ja kaasamine

 • Luca Visentini, peasekretär, Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon
 • Markus Beyrer, peadirektor, BusinessEurope
 • Marju Lauristin, Euroopa Parlamendi liige

13.10-14.40

Lõuna

14.40-15.50

Töötingimused ja sotsiaalkaitse - kas need on endiselt olulised?

Vestlusring: Muuda väljakutsed võimalusteks: kas riigid kohanevad muutustega või on nad ise suunanäitajad?

Moderaator: Stefania Giannini, Itaalia parlamendiliige

 • Ylva Johansson, Rootsi tööhõive ja integratsiooni minister
 • Anja Kopač Mrak, Sloveenia töö-, pere-, sotsiaal- ja võrdsete võimaluste minister
 • Jevgeni Ossinovski, Eesti tervise- ja tööminister

 Valge Raamat „Töö 4.0“

 • Thorben Albrecht, Saksamaa töö- ja sotsiaalministeeriumi kantsler

15.50-16.15

Kohvipaus, intervjuud, kommentaarid (meedia)

Intervjuud kõnelejatega toimuvad eelneva kokkuleppe alusel. Soovidest palume teada anda võimalikult varakult enne konverentsi e-posti aadressil silvia.peets@sm.ee 

16.15-17.25

E-lahendused digisuuna eestvedajatele

E-riigi lahenduste käivitamine

 • Siim Sikkut, valitsuse IT-juht

E-lahendused tuleviku maksusoodustuste süsteemides

 • Dmitri Jegorov, maksu- ja tollipoliitika asekantsler, Eesti Rahandusministeerium

Soome e-riigi lahendused ning Eesti ja Soome piiriülene koostöö

 • Janne Viskari, digitaalteenuste direktor, Soome Rahvastikuregistri Keskus

9.15-10.50

Digiajastu majanduses ja tööturul: ootused oskustele

Rahvusvahelised väljakutsed uues töömaailmas

 • Mari Kiviniemi, asepeasekretär, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

Kuidas saada digivaldkonna eestvedajaks?

 • Jacques Bughin, direktor, McKinsey Global Instituut

Digitaalajastu oskused ning nende õppimine

 • Maive Rute, peadirektori asetäitja, Euroopa Komisjoni Teadusuuringute ühiskeskus

Oskuste täiend- ja ümberõpe, kuidas vältida oskuste lõhet

 • Mark Keese, tööturupoliitika ja -analüüsi divisjoni juht, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
   

10.50-11.20

Kohvipaus

11.20-13.00

E-lahendused tuleviku oskusteks

Tuleviku oskused ja e-õpe

 • Mike Feerick, tegevdirektor, ALISON

Tuleviku oskuste omandamine e-õppe kaudu. Kuidas see Kanadas töötab?

 • David Porter, tegevdirektor, eCampusOntario

Tuleviku oskused ja tuleviku töötajad- kuidas need omavahel kokku sobivad?

 • Barbara Wittmann, värbamislahenduste direktor, LinkedIn

Oskuste arendamine ja talendijuhtimine tuleviku töökohas

 • Iarla Flynn, poliitika- ja valitsussuhete direktor Põhja-Euroopas, Google

13.00-14.30

Lõunapaus

14.30-15.40

Väljakutsed, mis meid ees ootavad: oskuste jagunemine ning ebavõrdsus

Vestlusring: Kuidas võidelda oskuste ebavõrdsest jagunemisest tingitud sotsiaalse ebavõrdsusega?

Moderaator: Jaak Aaviksoo, rektor, Tallinna Tehnikaülikool

 • Evarist Bartolo, Malta haridus- ja tööhõiveminister
 • Mari Kiviniemi, asepeasekretär, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
 • Mike Feerick, tegevdirektor, ALISON
 • David Porter, tegevdirektor, eCampusOntario
 • Jacques Bughin, direktor, McKinsey Global Instituut

Kokkuvõte

 • Jevgeni Ossinovski, Eesti tervise- ja tööminister

15.45-16.15

Intervjuud, kommentaarid (meedia)

Intervjuud kõnelejatega toimuvad eelneva kokkuleppe alusel. Soovidest palume teada anda võimalikult varakult enne konverentsi e-posti aadressil silvia.peets@sm.ee 
 

Toimumiskoht

Kultuurikatel

Kultuurikatel, Põhja pst 27a, 10415 Tallinn, Eesti

Kõnelejad

Pärtel-Peeter Pere

Pärtel-Peeter Pere (konverentsi moderaator)

Future Place Leadershipi asutaja ja tegevjuht

Pärtel-Peeter Pere juhib Stockholmis juhtimiskonsultatsiooni firmat, mis aitab muu hulgas organisatsioonidel tõmmata ligi talente. Kopenhaagen, Helsingi, Göteborg, Oslo, Berliin, Birmingham, Eindhoven, Bilbao ja paljud teised linnad on teinud ettevõttega koostööd, et muuta end talentide jaoks senisest veelgi atraktiivsemaks. Konsultatsiooniettevõtte tegevus hõlmab endas talentide vastuvõtu- ja lõimumisteenuseid, samuti ka vajaliku informatsiooni edastamist inimesele enne ja pärast uude asukohta saabumist.

Konkurents linnade ja piirkondade vahel kasvab pidevalt ning noorte talentide jaoks on võimalusi rohkem kui kunagi varem, mistõttu on oluline neile pakkuda just selliseid toetavaid teenuseid. Pärtel-Peeter Pere on nõuniku ja projektijuhina töötanud nii Põhjamaades kui ka rahvusvaheliselt. Ta oli ka City Nation Place'i žüriis tuntud brändingu ja turunduse konverentsil Londonis ning nõustas viis aastat Euroopa Parlamenti välissuhete arengu ja avalike suhete valdkonnas.

Kersti Kaljulaid

Kersti Kaljulaid

Eesti president

Kersti Kaljulaid esindas Eestit aastatel 2004–2016 Euroopa Kontrollikojas. Aastatel 2002–2004 töötas Kaljulaid Eesti Energiale kuuluvas Iru elektrijaamas finantsdirektorina ja hiljem valiti ta ka elektrijaama juhiks. Aastatel 1999–2002 töötas Kaljulaid peaminister Mart Laari majandusnõunikuna. Aastatel 2001–2004 oli ta valitsuse esindaja Eesti Geenivaramu nõukogus. Kaljulaid oli 2012–2016 Tartu Ülikooli nõukogu esimees.

Kaljulaid lõpetas 1992. aastal Tartu Ülikooli bioloogina. 2001. aastal sai ta Tartu Ülikoolist kutsemagistri kraadi ärijuhtimises.

Guy Ryder

Guy Ryder

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) peadirektor

Guy Ryder, kes on alates 2012. aasta oktoobrist Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni peadirektor, keskendub organisatsioonis töömaailmale parema tuleviku loomisele, prognoosides 21. sajandi maailma ning säilitades samal ajal ILO sotsiaalse õigluse mandaadi. Varem teenis ta ILO töönormide ning põhiprintsiipide ja -õiguste tegevdirektorina, peadirektori kantselei direktorina ja töötajate õiguste eest seisva büroo direktorina. Tugevate teadmistega ametiühingute liikumisest juhtis ta ülemaailmset ametiühingute ühinemist ning valiti 2006. aastal Rahvusvahelise Ametiühingute Konföderatsiooni esimeseks peasekretäriks.

Michel Servoz

Michel Servoz

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi peadirektor

Michel Servoz on erinevates Euroopa institutsioonides töötanud kokku ligi 30 aastat. Tema peamised tööülesanded on iga-aastase majanduskasvu (Euroopa poolaasta) analüüs ja soovituste loomine liikmesriikidele. Varem on ta töötanud Euroopa 2020. aasta tööhõive ja majanduskasvu strateegia ning Euroopa majanduse elavdamise kava väljatöötamse juures. Peale selle on Servoz olnud Prantsusmaal Lyoni Ülikooli õigusteaduse professor ning Prantsusmaa kassatsioonikohtu kohtunik ja asekantsler.

Juan Menéndez-Valdés

Juan Menéndez-Valdés

Eurofoundi direktor

Juan Menéndez-Valdés on 2010. aastast Eurofoundi direktor, kus aitab kaasa sotsiaal-, tööhõive ja tööga seotud poliitikate väljatöötamisele. Ta vastutab Eurofoundi strateegiate ja tööprogrammide eest ning juhib enam kui sajaliikmelist meeskonda. Aastatel 2015–2016 oli ta Euroopa Liidu detsentraliseeritud asutuste võrgustiku esimees. Varasemalt on ta juhtinud Hispaania ärikonföderatsioonis (CEOE) tööhõive, sisserände, hariduse ja koolituspoliitikaid. Samuti juhtis ta Hispaania Riiklikus Tööhõiveametis (INEM) nõustamise, koolituse ja tööhõive programmi. Aastatel 2007–2009 oli Menéndez-Valdés Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) juhatuse esimees.

Menéndez-Valdésil on bakalaureusekraad psühholoogias, tööstuspsühholoogia ja inimressursside magistrikraad ning Euroopa uuringute magistrikraad.

Werner Eichhorst

Werner Eichhorst

Tööjõu Majandusinstituudi Euroopa tööturu ja sotsiaalpoliitika koordinaator

Werner Eichhorst on Saksamaa tööjõu majanduse instituudi (IZA) tööturu ja sotsiaalpoliitika koordinaator Euroopas. 1998. aastal omandas ta Konstanzi ülikoolis doktorikraadi politoloogias väitekirjaga "Euroopa sotsiaalpoliitika riikidevahelise regulatsiooni ja riikliku autonoomia vahel". Tema peamised ülesanded on tööturuasutuste institutsioonide ja tulemuste võrdlev analüüs, tööturureformi strateegiate loomine, tööjõu tulevik, rahvusvaheliste ja ELi tööhõivepoliitikate analüüs, tööjõuturu riskide kaitse ning Euroopa integratsioon.

Eichhorst on ka konsultant rahvusvahelistes tööorganisatsioonides, Euroopa institutsioonides ja muu hulgas Saksamaa valitsuses.

Paul Schoukens

Paul Schoukens

Leuveni ülikooli sotsiaalkindlustusõiguse professor

Paul Schoukens tegeleb ebatüüpiliste töövormide ja nende mõjudega sotsiaalkaitse süsteemidele. Ta on sotsiaalkindlustusõiguse professor ja Leuveni katoliku ülikooli sotsiaalõiguse osakonna juhataja. Schoukens sai doktorikraadi, uurides Euroopa Liidu õiguse mõju füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalsele kaitsele. Tema uurimisteemadeks on muu hulgas ebatüüpiliste töötamisviisidega töötajate sotsiaalkindlustus, tervishoiusüsteemid, sotsiaalhoolekanne ning e-tehnoloogia ja sotsiaalkindlustuse haldussüsteemid.

Schoukens on rohkem kui 50 akadeemilise artikli autor ning teda kutsutakse tihti esinema rahvusvahelistele kohtumistele ja konverentsidele.

Karoli Hindriks

Karoli Hindriks

Jobbaticali tegevdirektor

Karoli Hindriks on meie töökorralduse muutuste elluviija. Ta on Jobbaticali asutaja ja tegevdirektor - platvorm, mis ühendab globaalselt mõtlevaid ettevõtteid äri-, tehnoloogia- ja loomesektori spetsialistidega, kes on valmis ümber paiknema ja mujal töötama. Hindriks asutas oma esimese ettevõtte 16-aastaselt, saades nõnda ametlikult Eesti noorimaks leiutajaks. Hindriks juhtis edukalt Põhja-Euroopas seitsme telekanali (sh National Geographic Channel, MTV ja Fox Entertainment) käivitamist.

Mõjukas rahvusvaheline ajakiri BusinessWeek on valinud Hindriksi Euroopa kahekümne kõige lootustandvama noorettevõtja hulka alla 25-aastaste seas ning 2016. aastal valiti ta EL-Startupi ja Wired ajakirja poolt 50 mõjukaima tehnoloogiaga tegeleva naise hulka Euroopas.

Stefan Olsson

Stefan Olsson

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraadi tööhõive direktor

Stefan Olsson tegeleb uue tööhõive tegevuskava välja töötamisega, mis muudaks töömaastikku täielikult. Ta töötab tööhõive peadirektoraadis tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse direktorina. Olsson on rohkem kui 20 aastat osalenud Euroopa tööhõive sektori parandamise protsessis, keskendudes eelkõige diskrimineerimisvastasele seadusele ja poliitikale.

Olssonil on mitu kraadi rahvusvahelises ja maksuõiguses.

Luca Visentini

Luca Visentini

Euroopa ametiühingute konföderatsiooni peasekretär

Luca Visentini on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni peasekretär, kuhu ta valiti kaks aastat tagasi Pariisi 13. ETUCi kongressil. Enne seda oli ta neli aastat ETUCi sekretär. Tal on 28 aastat kogemusi oma kodumaal asuvates piirkondlikes ja riiklikes ametiühingutes ning Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil. Ta on töötanud paljudes valdkondades, sealhulgas kollektiivläbirääkimiste ja palgapoliitika, rände ja liikuvuse, hariduse ja koolituse, ELi eelarve, struktuurifondide, majandusliku ja sotsiaalse ühtekuuluvuse, regionaalpoliitika, piirkondadevaheliste ametiühingute nõukogude (IRTUC) ja EURESi võrgustiku alal. Visentini on koordineerinud ka paljude organisatsioonide, sealhulgas Euroopa Sotsiaalfondi komitee, tööandjate liikumisvabaduse nõuandekomitee, struktureeritud dialoogi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tööd.

Markus Beyrer

Markus Beyrer

BusinessEurope'i peadirektor

Markus Beyrer on alates 2012. aastast BusinessEurope’i peadirektor. Enne seda töötas ta Austrian Industry Holding (ÖIAG) tegevjuhina, samuti Austria Tööstuse Föderatsiooni (IV) peadirektorina ja majandusvaldkonna direktorina Austria Majanduskojas. Veel on Beyrer töötanud Austria liidukantsler Wolfgang Schüssel'i majandusnõunikuna. Lisaks kõrgetele ametikohtadele on Beyrer töötanud mitmes Austria juhtivas tööstusettevõttes ja Austria keskpangas.

Beyrer on õppinud Viini Ülikoolis õigus-ja äriteadust ning lõpetanud kraadiga õigusteaduses. Hiljem lõpetas ta magistriõpingud Austria Kremsi Doonau Ülikoolis Euroopa õiguse erialal ning Stanfordi juhtide programmi Stanfordi ülikooli juures asuvas Graduate School of Business’is.

Marju Lauristin

Marju Lauristin

Euroopa Parlamendi liige

Marju Lauristini kireks on sotsiaalsed ja poliitilised muutused. Lauristin on Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni liige Euroopa Parlamendis, kus ta on kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni liige ning tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni asendusliige. Lauristin oli ka üks iseseisvusliikumise algatajatest Eestis. Ta on olnud Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, Riigikogu aseesimees, sotsiaalminister ja Riigikogu liige. Lisaks suurepärasele poliitilisele karjäärile on Lauristin ka üks mõjukamaid Eesti sotsiaalteadlasi ja Tartu Ülikooli professoreid. Ta on kirjutanud ka mitmeid raamatuid ja akadeemilisi tekste sotsiaalsete ja poliitiliste muutuste kohta.

Stefania Giannini

Stefania Giannini

Itaalia parlamendiliige

Itaalia parlamendi liikmena huvitub Stefania Giannini sellest, kuidas riigid kohanevad muutustega tööelus. Ta on olnud varem Itaalia haridus- ja teadminister. Giannini on nõustanud Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraati sisserände ja mitmekeelsuse küsimustes. Lisaks silmapaistvale poliitilisele karjäärile on Stefania Giannini ka tunnustatud keeleteadlane ja lingvist. Ta on avaldanud enam kui 50 artiklit nii kodumaistes kui rahvusvahelistest ajakirjades. Silmapaistavate saavutuste eest on omistatud talle Itaalia-USA Fondi poolt välja antud „America Award“.

Ylva Johansson

Ylva Johansson

Rootsi tööhõive ja integratsiooniminister

Ylva Johansson vastutab Rootsi uusimmigrantide tööhõive ja integratsiooni küsimuste eest. Ta on praegune Rootsi tööhõive ja integratsiooniminister. Tema peamised vastutusvaldkonnad on tööturg, tööõigus, töökeskkond, aga ka sisserännanute kohanemine. Johansson on olnud kahel ministripositsioonil: koolide minister ning eakate ja rahvaterviseminister. Johansson on olnud üle kümne aasta parlamendiliige ning vastutanud nii tööturu kui ka tervise- ja heaolu küsimuste eest. Tal on ka erasektori kogemus ettevõtetest Att Veta AB ja Telia Business Innovation.

Anja Kopač Mrak

Anja Kopač Mrak

Sloveenia töö-, pere-, sotsiaal- ja võrdsete võimaluste minister

Anja Kopač Mrak on Sloveenia töö-, pere-, sotsiaal- ja võrdsete võimaluste minister. Lisaks suurepärasele poliitilisele karjäärile on ta pühendunud ka akadeemilisele tööle. Kopač Mrak sai doktorikraadi sotsiaalpoliitika valdkonnas, kus ta käsitles heaoluriigi reformi küsimusi. Ta on sotsioloogia dotsent ja Ljubljana ülikooli sotsiaalteaduskonna õppejõud, kus ta õpetab sotsiaalpoliitika sotsioloogiat ja Euroopa sotsiaalpoliitikat.

Kopač Mrak on mitme sotsiaal- ja tööhõivepoliitika valdkonna teadustööde autor ning kirjutanud muu hulgas raamatu "Activation - Turn in Social Policy".

Jevgeni Ossinovski

Jevgeni Ossinovski

Eesti tervise- ja tööminister

Jevgeni Ossinovski püüab leida innovaatilisi viise parandamaks Eesti töökeskkonda. Ta on Eesti tervise- ja tööminister ning Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees. Tema peamised tööülesanded on hariduse moderniseerimine, et see vastaks tööturu vajadustele, töökeskkonna ja töösuhete parandamine ning kõigi inimeste võrdne kohtlemine töökohal. Varem on ta olnud haridus- ja teadusminister.

Ossinovskil on filosoofia magistrikraad Warwicki ülikoolist Ühendkuningriigist ning politoloogia magistrikraad Londoni Majandus- ja Poliitteaduste koolist.

Thorben Albrecht

Thorben Albrecht

Saksamaa töö- ja sotsiaalministeeriumi kantsler

Thorben Albrecht töötab digitaalarengu arendusega ning on Saksamaa töö- ja sotsiaalministeeriumi kantsler. Tema peamised kohustused on tööturupoliitika, tööõigus ja töökaitse. Ta on edukalt juhtinud mitmeid miinimumpalga kehtestamisega seotud projekte. Albrecht on loonud ka tulevikutöö plaani, mille eesmärk on algatada avalik arutelu digitaalajastu tuleviku üle.

Albrechtil on Hannoveri ülikoolist ajaloo magistrikraad.

Siim Sikkut

Siim Sikkut

Valitsuse IT-juht

Siim Sikkut töötab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis asekantslerina. Ta vastutab IT-valdkonna strateegiate ja poliitikate planeerimise ja elluviimise eest ning käivitab ja juhib riigi strateegilisi IT algatusi. Sikkut on üks murrangulise e-residentsuse programmi loojatest.

Dmitri Jegorov

Dmitri Jegorov

Rahandusministeeriumi asekantsler

Dmitri Jegorov on rahandusministeeriumi asekantsler. Ta vastutab maksu- ja tollipoliitika eest. Jegorovil on mitmete osakondade juhtimise kogemus ning ta on töötanud pea kümme aastat maksu- ja tolliametis, sealhulgas peadirektori asetäitjana.

Jegorovil on teadusmagistrikraad Tartu Ülikooli majandusteaduskonnast ning ta on omandamas doktorikraadi Norra kõrgema kommertskooli strateegia- ja juhtimisosakonnas.

Janne Viskari

Janne Viskari

Soome Rahvastikuregistri Keskuse digitaalteenuste direktor

Janne Viskari juhib digitaalteenuste riikliku struktuuri rakendamist, mis on loonud digitaalse platvormi paljudele riiklikele teenustele. Suomi.fi on Soome peamine digitaalinfrastruktuur, mis aitab organisatsioonidel digiteenuseid pakkuda. Suomi.fi platvorm pakub tugevaid e-identifitseerimisteenuseid, e-posti avalikele organisatsioonidele, riiklikku andmevahetuse võimalust (põhineb Eesti X-teel), rollipõhist digitaalse autoriseerimise teenust ning e-riigi portaali kodanikele, ettevõtjatele ja riigiametnikele. Lisaks pakub see ka Soome teenustekataloogi, mis on kõigi avalike teenuste ja teeninduskanalite jaoks tsentraliseeritud teabeallikas. Viskari töötab Soome Rahvastikuregistri Keskuse direktorina ning lisaks Suomi.fi teenustele vastutab ta ka sertifikaatide teenuste ja opendata.fi portaali eest.

Mari Kiviniemi

Mari Kiviniemi

OECD asepeasekretär

Mari Kiviniemi on OECD asepeasekretär. Tema ülesanne on suurendada OECD töö mõju ning aidata kaasa avaliku poliitika väljakutsetele kaasava majanduskasvu, töökohtade, võrdsuse ja usalduse edendamisel. Kiviniemi oli Soome peaminister aastatel 2010–2011. Enne seda oli ta Soome peaministri, väliskaubanduse ja arengu ministri, Euroopa asjade ministri ning avaliku halduse ja kohaliku omavalitsuse ministri majanduspoliitika nõunik. Aastatel 1995–2014 oli ta Soome parlamendi liige.

Kiviniemi on õppinud Helsingi ülikoolis politoloogiat ja tal on sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Jacques Bughin

Jacques Bughin

McKinsey Global Institute'i direktor

Jacques Bughin on McKinsey ja McKinsey Global Institute'i vanempartner ning McKinsey äri- ja majandusuuringute osakonna direktor ning üks kolmest firma ülemaailmsetest kaasjuhist. Ta on McKinsey meedia ja meelelahutuse, finants- ja strateegiakorpuse juht ning juhib ka hiljuti käivitatud digitaalse majanduse programmi. Ta on välja andnud mitmesuguseid materjale, sealhulgas McKinsey Global Institute'i aruandeid globaliseerumise, interneti, suurandmete ja sotsiaalsete tehnoloogiate kohta.

Bughin on sage kõneleja konverentsidel ja ülikoolides üle maailma, rääkides majanduslike ja tehnoloogiliste suundumuste teemal. Ta on Aspeni instituudi, Belgia majanduspoliitika mõttekoja ja Leuveni ülikooli teadur. Lisaks juhatab ta McKinsey nõuandekogu meediasektori juhtimisest Inseadis.

Maive Rute

Maive Rute

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektori asetäitja

Enne tööd Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse asepeadirektorina oli Maive Rute kõrgetel kohtadel teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadis ning endises ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraadis. Enne 2005. aastal Euroopa Komisjoniga liitumist oli Rute KredExi tegevjuht.

Rute on lõpetanud Eesti Maaülikooli majandusteaduskonna. Tal on MBA Austria Danube ülikoolist ning magistrikraad rahvusvahelise poliitika erialal Brüsseli Cerese ülikoolist. Samuti on Rute ka Harvardi ülikooli külalisuurija.

Mark Keese

Mark Keese

OECD tööturupoliitika ja -analüüsi divisjoni juht

Mark Keese on OECD tööturupoliitika ja –analüüsi divisjoni juht. Tema põhivaldkond on tööturuga seotud küsimuste analüüsimine ning tõhusate tööhõive ja koolitusepoliitikate väljatöötamine, et luua rohkem ja paremaid töökohti OECD liikmesriikides ja arengumaades. Ta on töötanud mitmesuguste tööturuküsimustega, sealhulgas miinimumpalga, tootlikkuse mõõtmise ja kujundamise, koolituspoliitika, vananemise ja töötute aktiveerimise poliitika arendamisega. Keese vastutab OECDs tulevikutöö teemade eest ning analüüsib riikide täiskasvanutele mõeldud õppimivõimalusi, vanemaealisi töötajaid ja inimeste tööleaktiveerimise meetmeid.

Mike Feerick

Mike Feerick

Alisoni tegevdirektor

Mike Feerick on rahvusvaheliselt tunnustatud teejuht tasuta online-hariduse valdkonnas. Tema avatud veebipõhise haridusplatvormi käivitamine algatas poliitikakujundajate hulgas hariduse ja oskuste väljaõppe ümberhindamise, sest see mõtestas täielikult ümber traditsioonilise arusaama sellest, kuidas inimesed õpivad.

Feerick on Alisoni tegevjuht ja asutaja: Iirimaal asuv ulatuslik avatud veebikursuse (MOOC) haridustehnoloogia platvorm, mis pakub avatud juurdepääsu enam kui 800 kursusele. Alisonil on enam kui 10 miljonit õppijat üle maailma. Alisoni on lõpetanud üle miljoni inimese ning see haridusalane innovatsioon on avardanud väga paljude eri sissetulekuga inimeste maailma, andes neile võimaluse vajalike oskuste omandamiseks, pääsedes õppeprotsessi jooksul ligi parematele vabadele töökohtadele. Selle eest on Feerick saanud ka mitmeid mainekaid tunnustusi, nt UNESCO ja World Innovation Summit for Education.

Feerick on lõpetanud Harvardi ja Limericki ülikooli.

David Porter

David Porter

eCampusOntario tegevdirektor

David Porter on e-CampusOntario tegevjuht ninf mittetulundusühingu Ontario Online Learning Consortium'i (OOLC) esindaja, mille liikmeskond koosneb kõikidest riiklikult rahastatud kolledžitest ja ülikoolidest Ontarios. Porter on pikka aega toetanud uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist hariduse pakkumisel ning on panustanud avatud ja kaugõppesse 1990, aastatest alates nii gümnaasiumi kui ka kõrghariduse tasemel. Ta on olnud varem British Columbia Tehnoloogiainstituudi hariduse ja innovatsiooni valdkonna asepresident. Porter oli 11 aastat BCcampuse tegevdirektor, mille juhtimise ajal kujundas ta koos oma meeskonnaga Kanada esimese valitsuse rahastatava avatud õppeprogrammi, mis oli 2012. aastal kõrghariduse tipptase.

Porter on töötanud ka rahvusvaheliste avatud ja kaugõppeprojektide projektijuhi ja konsultandina, viimati Mongoolias, Malaisias ja Vietnamis. Lisaks on ta kahe haridusteemalise ajakirja kaastoimetaja.

Barbara Wittmann

Barbara Wittmann

LinkedIni Saksamaa, Austria ja Šveitsi haru juht

Barbara Wittmann on LinkedIn'i värbamislahenduste direktor, kes juhib äriarendust ja ettevõttestrateegiat Saksamaal, Austrias ja Šveitsis. Varem on ta töötanud ImmobilienScout 24-s ning mitmel juhtival ametipostil Dell’is. Wittmannil on üle 20 aasta valdkondlikku kogemust.

Ta on lõpetanud Texases Austini Ülikoolis ärijuhtimise magistriõppe.

Iarla Flynn

Iarla Flynn

Google'i poliitikate ja valitsussuhete direktor Põhja-Euroopas

Iarla Flynn on Google’i Põhja-Euroopa poliitikate ja valitsussuhete direktor. Enne Google'iga liitumist 2007. aastal veetis ta 12 aastat valitsus- ja tööstusasutustes, sealhulgas Iirimaa telekommunikatsioonisektoris, kus ta oli konkurentsi ja digiteerimise eestvedaja.

Flynnil on Dublini Trinity kolledži magistrikraad majanduses.

Evarist Bartolo

Evarist Bartolo

Malta haridus- ja tööhõiveminister

Evarist Bartolo asus Malta haridus- ja tööhõiveministriks 2013 aastal. Ta on sündinud 1952. aastal Mellieħas ning tal on kolm venda ja kolm õde. Tema isa töötas algkooliõpetajatena. Bartolol on oma naise Gillianiga kaks last, Katrin ja Louisa. 1975. aastal lõpetas Bartolo Malta ülikooli bakalaureusekraadiga Inglise kirjanduses ning jätkas õpinguid Stanfordi ülikooli ajakirjanduse erialal. Lisaks on tal ka haridusala magister Cardiffi ülikoolist. Alates 1992. aastast on Bartolo töötanud Malta parlamendiliikmena peamiselt hariduse, Euroopa asjade ja turismi valdkonnas ning 1996–1998 töötas ta ka hariduse ja rahvamajanduse ministri alluvuses tööpartei valitsuses. Minister Bartolo on tuntud selle pärast, et ta toetas kodanikuõigusi Maltal, toetades parlamendiliikmete seaduseelnõu abielulahutuse õigusaktide kehtestamiseks. Eelnõu kiideti parlamendis heaks 2011. aasta oktoobris eduka rahvahääletuse kampaania järel.

Jaak Aaviksoo

Jaak Aaviksoo

Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Jaak Aaviksoo nimetati Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks 2015. aasta septembris. Varasemalt on ta olnud haridus- ja teadusminister ning kaitseminister. Veel on teda valitud kahel korral Tartu Ülikooli rektoriks ja samuti EUA juhatuse liikmeks. Enne Tartu Ülikooli rektoriks saamist oli ta Tartu Ülikooli optika ja spektroskoopia professor ning juhtis eksperimentaalse füüsika ja tehnoloogia instituuti. 1994. aastal valiti ta ka Eesti Teaduste Akadeemiasse.

Aaviksoo on töötanud paljudes välismaal asuvates instituutides külalislektorina: Novosibirski Soojusfüüsika Instituudis, Max Plancki Tahkiseuuringute Instituudis Stuttgartis, Osaka ülikoolis ja Pariisi Diderot ülikoolis.

Meedia

Failid

Kontaktid

Silvia Peets

Silvia Peets

Sotsiaalministeerium / Pressiesindaja

press@sm.ee

Kelly Otsman

Kelly Otsman

Sotsiaalministeerium / Logistika koordinaator

+372 6269731 fowtallinn@sm.ee

Rainer Rohtla

Rainer Rohtla

Sotsiaalministeerium / Üldine info

+372 6269814 rainer.rohtla@sm.ee

Viimati muudetud 09.11.2017 14:52