toimunud

Regioonide Komitee ENVE komisjoni kohtumine

Muu

#eu2017ee

3. juulil toimuva konverentsi korraldavad Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjon (ENVE) ja Eesti ELi nõukogu eesistumine. 

Konverentsi eesmärk on vaadelda Euroopa Komisjoni 2016. aasta meetmepaketis esitatud ettepanekuid energialiidu teemal, mida arutavad Eesti eesistumise ajal nõukogu töörühmad ja Euroopa Parlamendi tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon (ITRE).

Regioonide Komiteel on kavas kiita oma arvamused heaks pärast konverentsi, 12.–13. juulil Brüsselis toimuval plenaaristungil. Laiemalt tulevad arutusele Regioonide Komitee poliitikasoovitused ELi säästva energiapoliitika ja elektrituru kohta, mida on kavas seostada teiste seotud poliitikavaldkondadega, keskendudes ELi energiainfrastruktuuripoliitikale.

Toimumiskoht

Kultuurikatel

Kultuurikatel, Põhja pst 27a, 10415 Tallinn, Eesti

Lingid

Viimati muudetud 27.12.2017 21:10