17:30 toimunud

Parema õigusloome direktorite ja ekspertide kohtumine

Muu

26.–28. juunini võõrustab Eesti Tallinnas parema õigusloome direktorite ja ekspertide kohtumist. Selles koosseisus kohtumine toimub kaks korda aastas ning võimaldab osalistel arutada parema õigusloome tegevuskavaga seotud hetkeolukorda ja arenguid liikmesriikides ja ELis.

Tallinnas toimuval kohtumisel keskendutakse parema õigusloome digitaalsetele aspektidele. Silmapaistvad kõrgetasemelised esinejad ja asjatundlikud osalejad loovad tulemuslikuks aruteluks soodsa põhja.

Parema õigusloome poliitikat arutatakse eeskätt seoses avalikkuse kaasamise ning poliitika ja protsesside lihtsustamisega e-valitsuse laialdasema kasutuse kaudu. Samuti on võimalik arutleda väljakutsete üle, millega poliitikakujundajad puutuvad kokku, tagamaks et seadused vastaksid praeguste olude muutuvatele vajadustele.

Toimumiskoht

Riigikogu

Riigikogu, Toompea Castle, 1a, Lossi plats, Toompea, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10130, Estonia

Viimati muudetud 22.06.2017 14:42