toimunud

IX Balti elamumajanduse konverents „Parimad elamuvaldkonna praktikad jätkusuutliku elukeskkonna kujundamisel“

Muu

#eu2017ee

IX Balti elamumajanduse konverentsi diskussioonid pakuvad võimaluse arutleda tänaste elukeskkonna parandamise parimate praktikate üle ELis, tutvustades seejuures Eesti kogemust kortermajade energiatõhususe suurendamisel ning otsides koostöökohti ELi liikmesriikide elamuorganisatsioonide ja ELi partnerriikide elamuorganisatioonide vahel Ukrainast ja Valgevenest.

Keskseteks teemadeks on elanikkonna enda võimalused aidata kaasa rahvusvahelise kliimakokkuleppega otsustatud ELi kasvuhoonegaaside heite vähendamisele ning ELi 2030. aasta energiatõhususe eesmärgi saavutamisele hoonete energiatarbimise vähendamise osas. Konverentsil sõnastatakse osalevate ühenduste ühised seisukohad elamuorganisatsioonide rolli kohta ELi kliima- ja energiatõhususe eesmärkide saavutamisel.

Järgneval päeval toimub Rakveres õppepäev, mille käigus tutvutakse piirkonna parimate näidetega hoonete energiatõhususe suurendamisel ja kasvuhoonegaaside heite vähendamisel.

Toimumiskoht

Rakvere Tark Maja

Rakvere Tark Maja, Lai 20, 44308 Rakvere, Eesti

Lingid

Partnerid

Viimati muudetud 04.08.2017 14:37