09:00 18:00 toimunud

Üleminek kogukonnapõhisele hoolekandele – eeldus väärikaks ja iseseisvaks eluks

Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijaküsimuste nõukogu (EPSCO)

#eu2017ee

Konverentsil räägitakse sellest, kuidas toetada Euroopa Liidu liikmesriikides üleminekut institutsioonaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele toele.

Konverentsi eesmärk on pakkuda uusi lähenemisi deinstitutsionaliseerimise (DI) idee arengule ja rahastamisele, samuti toetada inimõiguste ja ELi ülese kaasava sotsiaalpoliitika arengut.

Rohkem teavet kõnelejate kohta ning teemakohane taustinfo on saadaval ingliskeelsel ürituse lehel

Üritusel on otseülekanne. Veebiülekanded on kättesaadavad videote lehelt. Fotod üritustelt leiab fotode lehelt ja eesistumise Flickri lehelt.

Reaalajas transkriptsiooni konverentsilt saab jälgida StreamTexti veebilehel.

Toimumiskoht

Mektory

Mektory, Raja 15, 12618 Tallinn, Eesti

Meedia

Failid

Viimati muudetud 26.10.2017 15:53