09:00 18:00 toimunud

Digitaalvaldkonna tippkohtumine Tallinnas

Muu

#TallinnDigitalSummit #eu2017ee #EUCO #SummitEXPO

Tallinn Digital Summit Family Photo
(photo: Arno Mikkor / EU2017EE)

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine korraldas koostöös Euroopa Ülemkogu eesistuja ja Euroopa Komisjoniga digitaalvaldkonna tippkohtumise ning tõi 29. septembril 2017 Tallinnas kokku ELi riigipead ja valitsusjuhid.

Tehnoloogilised muutused ja digiteerimine mõjutavad põhjalikult meie töökohti, tööstusvaldkondi ning haridus- ja sotsiaalhoolekande süsteeme. Nagu märgiti Rooma deklaratsioonis, on oluline, et Euroopa läheks tehnoloogiliste muutustega kaasa, et tagada meie kodanikele jõukas ja jätkusuutlik tulevik. Kiiresti muutuva maailma probleemidega tegeledes tuleb meil pakkuda kodanikele nii kaitset kui ka uusi võimalusi.

Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumine on platvorm kõrgetasemeliste arutelude algatamiseks digitaalse innovatsiooni edasiste plaanide üle, et Euroopa püsiks tehnoloogilises arengus esirinnas ning saaks järgnevate aastate jooksul ülemaailmseks digitaalseks liidriks.

Tippkohtumise aruteludes võetakse pikaajaline perspektiiv (kuni aastani 2025) ning keskendutakse Euroopa digitaalse tuleviku ülesehitamise kesksetele teemadele, nagu usaldusväärsus, turvalisus, e-valitsemine, tööstus, majandus ja ühiskond.

Digitaalvaldkonna tippkohtumisel saab osaleda ainult kutsete alusel.

Eelprogramm 28. septembril pressile

Tippkohtumise  eelprogramm pressile toimub 28. septembril ning sellel esitletakse Eesti kogemust digitaalse ühiskonna ülesehitamisel. Meedia eelprogrammi esialgset ajakava vaadake allpool. Meedia eelprogrammis osalemiseks on vajalik ka tippkohtumise akrediteering.

Kõigile tippkohtumisele akrediteeritud ajakirjanikele korraldatakse vastuvõtuõhtu. See on ühtlasi võimalus kohtuda kohaliku start-up kogukonnaga. Vastuvõtt toimub 28. septembril kell 19.00 kuni 22.00 pressikeskuses ning seda võõrustab TransferWise. Palun andke oma osalemissoovist teada registreerumisega.

Fotod ja videod

Üritusel on otseülekanne. Veebiülekanded on kättesaadavad videote lehelt. Fotod üritustelt leiab fotode lehelt ja eesistumise Flickri lehelt.

Tehnoloogiateemalised vestlused tippkohtumisel

12.10 Ekskursioon digitaalvaldkonna tehnoloogianäitusel

13.30 Vestlus Jarno Limnélliga

16.00 Vestlus James Manyikaga

Järeldused

Loe peaminister Jüri Ratase järeldusi Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise järel.

Ajakava

08.00–00.00

Pressikeskus avatud

Sissepääs Sadama 1 kaudu

09.30–10.30

E-Estonia Showroomi sissejuhatus e-Eestisse – Eesti digielu põhitõed

+/- 11.15–12.00

Peaminister Jüri Ratase ja Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi juhi Klen Jääratsi ülevaade Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumisest

19.00–22.00

Vastuvõtt meediale ja kohalikele idufirmadele

 • Võõrustab TransferWise
 • Intervjuude võimalus

08.00–23.00

Pressikeskus avatud

11.00–12.00

Saabumised, lühiintervjuud (doorstep)

11.30–12.00

Digitaalvaldkonna tehnoloogianäitus

Loe täpsemalt Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise tehnoloogianäitusest. Rohkem teavet avaliku ürituse kohta Facebookis.

+/- 12.00–12.30

President Kersti Kaljulaidi avakõne

+/- 12.30–15.00

Töösessioon I / töölõuna: Valitsuste tulevik

 • Juhatab peaminister Jüri Ratas
 • Põhiettekanne – Jarno Limnéll, küberjulgeoleku professor, Aalto Ülikool

12.45–14.45

Digitaalvaldkonna tehnoloogianäituse ala meediale avatud

Loe täpsemalt Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise tehnoloogianäitusest. Rohkem teavet avaliku ürituse kohta Facebookis.

12.45–13.15

Välisministeerium esitleb ELi sanktsioonide kaarti

+/- 14.10–14.50

Jarno Limnélli vestlus pressiga

+/- 15.00–15.15

Ühisfoto

+/- 15.45–18.15

Töösessioon II: Majanduse ja ühiskonna tulevik

 

 • Videopöördumised Euroopa tippjuhtidelt
 • Põhiettekanne - James Manyika, McKinsey Global Institute’i president

16.00–18.00

Digitaalvaldkonna tehnoloogianäituse ala meediale avatud

Loe täpsemalt Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise tehnoloogianäitusest. Rohkem teavet avaliku ürituse kohta Facebookis.

  16.00–17.45

  Ekskursioon meediale digitaalvaldkonna tehnoloogianäitusel

  Eksponaate tutvustavad Telia, De-Enigma, Graphene Flagship, Tilde, Inimaju projekt (Human Brain Project), Guardtime, CYBERLEGs Plus Plus, Lingvist ja teised.

  Esitlused: 

  • 16.00-16.15 Telia ja The Human Brain Project           
  • 16.20-16.35 Graphene Flagship ja Tilde  
  • 16.40-16.55 Guardtime ja De-Enigma  
  • 17.00-17.15 Soft Artificial Heart   
  • 17.20-17.35 CYBERLEGs Plus Plus ja Lingvist 

  Loe täpsemalt Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise tehnoloogianäitusest. Rohkem teavet avaliku ürituse kohta Facebookis.

  16.15–16.45

  E-Estonia Showroomi sissejuhatus e-Eestisse – Eesti digielu põhitõed

  +/- 16.40–17.20

  James Manyika vestlus pressiga (kinnitamisel)

  +/- 18.15

  Pressikonverentsid ja lahkumise pressiavaldused

  11.00-17.00

  Digitaalvaldkonna tehnoloogianäitus

  Loe täpsemalt Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise tehnoloogianäitusest. Rohkem teavet avaliku ürituse kohta Facebookis.

  Toimumiskoht

  Kultuurikatel

  Kultuurikatel, Põhja pst 27a, 10415 Tallinn, Eesti

  Kõnelejad

  Kersti Kaljulaid

  Kersti Kaljulaid

  Eesti president

  Kersti Kaljulaid esindas Eestit aastatel 2004–2016 Euroopa Kontrollikojas. Aastatel 2002–2004 töötas Kaljulaid Eesti Energiale kuuluvas Iru elektrijaamas finantsdirektorina ja hiljem valiti ta ka elektrijaama juhiks. Aastatel 1999–2002 töötas Kaljulaid peaminister Mart Laari majandusnõunikuna. Aastatel 2001–2004 oli ta valitsuse esindaja Eesti Geenivaramu nõukogus. Kaljulaid oli 2012–2016 Tartu Ülikooli nõukogu esimees.
  Kaljulaid lõpetas 1992. aastal Tartu Ülikooli bioloogina. 2001. aastal sai ta Tartu Ülikoolist kutsemagistri kraadi ärijuhtimises.

  Jarno Limnéll

  Jarno Limnéll

  Aalto Ülikooli küberjulgeoleku professor

  Jarno Limnéll on Helsingi Aalto Ülikooli küberjulgeoleku professor ning Tampere Tehnikaülikooli ja Jyväskylä Ülikooli dotsent. Ta on ka Insta Groupi asepresident küberjulgeoleku alal. Jarno Limnéllil on sõjateaduste doktorikraad strateegia alal Soome Riiklikust Kaitseülikoolist (Maanpuolustuskorkeakoulu, MPKK), magistrikraad sotsioloogias Helsingi Ülikoolist ja ohvitserikraad MPKKst. Jarno Limnéll on töötanud julgeoleku valdkonnas üle 20 aasta ja avaldanud sellel teemal mitmeid publikatsioone.

  James Manyika

  James Manyika

  McKinsey Global Institute’i president

  James Manyika on globaalse konsulteerimisfirma McKinsey & Company vanempartner ja McKinsey Global Institute’i (MGI) president. 25 aastat tagasi asutatud MGI eesmärk on pakkuda süvateadmisi arenevast maailmamajandusest. MGI on McKinsey & Company teadusega tegelev haru, mis keskendub ärile ja majandusele. MGI soovib pakkuda äri-, avaliku ja sotsiaalsektori juhtidele fakte ja teavet, mille põhjal teha juhtimis- ja poliitikaotsuseid. MGI põhjalikud raportid on käsitlenud enam kui 20 riiki ja üle 30 tööstusharu. Praeguses uurimistöös keskendutakse kuuele teemale: tootlikkus ja majanduskasv, loodusvarad, tööturud, globaalsete finantsturgude areng, tehnoloogia ja innovatsiooni majanduslik mõju ning linnastumine.

  Meedia

  Failid

  Kontaktid

  Mari-Liis Lind

  Mari-Liis Lind

  Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat / Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise projektijuht

  info@eu2017.ee

  Tiina Urm

  Tiina Urm

  Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaat / Tallinna digitaalvaldkonna tippkohtumise kommunikatsioonijuht

  info@eu2017.ee

  Viimati muudetud 29.12.2017 14:14