Eesistumise sümbol - tasakaal

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise sümbol rajaneb tasakaalu ideel, mida väljendab ka kaasnev moto „Ühtsus tasakaalu kaudu“. Tasakaalu sümboli kaudu soovime peamiselt edasi anda kahte lugu – eesistumise lugu ja Eesti lugu.

Tasakaalu kujund annab hästi edasi eesistujariigi rolli, milleks on püüd jõuda konsensuseni erinevate seisukohtade vahel. Euroopa Liit vajab täna rohkem kui eales varem ühtsust nii väärtustest, ideedes kui ka tegudes. Selleks, et Euroopa Liitu ühiselt edasi viia ning kasutada ära kõiki arenguvõimalusi, peame leidma tasakaalu liikmesriikide erinevate arvamuste, huvide ja visioonide vahel.

eu2017.ee

Eesti lugu rajaneb kahel väärtusel. Aluseks on meie side loodusega, mille kohal rullub lahti lugu uutest tehnoloogiatest ja eluviisidest. Eesmärk on leida tasakaal ja sünergia loodusliku ja tehnoloogilise, vana ja uue vahel.

Eesistumise sümbol peegeldab ühtlasi kaasaegse maailma ühte n-ö ehitusplokki, fragmenti kahendkoodist. Kogu tänapäevane tehnoloogia põhineb ühtede ja nullide jadal, sealhulgas kõik meid ümbritsevad seadmed ja teenused. Kahendkoodi kujutav eesistumise sümbol aitab seega mõista ja meenutada, et lihtsuse võlu ei tasu kunagi alahinnata.