Ülevaade eesistumise korralduslikust poolest

Eesti Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ettevalmistustega alustati 2012. aastal. Esimese eesistumise tegevuskava kiitis Vabariigi Valitsus heaks 2014. jaanuaris ning seda uuendati järgnevatel aastatel kaks korda. Eesistumise ettevalmistuste juhtimiseks moodustati eesistumiskomisjon riigisekretäri juhtimisel ja kantslerite osalusel, mis kohtus 36 korda. Eesistumise tegevusi ja korraldus koordineeriti keskselt, Riigikantselei Euroopa Liidu Sekretariaadi kaudu. Lisaks eesistumise programmile ja tegevuskavale võeti vastu eesistumise personalistrateegia, koolitusplaan ja kommunikatsioonistrateegia.

Eesistumise personalivaldkonna kokkuvõte

Eesistumise personalivaldkonna ettevalmistused lähtusid Vabariigi Valitsuses 30.01.2014 heaks kiidetud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistuste tegevuskavast ning personalistrateegiast. Eelnevate koostamisel oli oluliseks sisendiks 2013. aastal koostatud ametnike ELi kompetentside ja sellest tuleneva koolitusvajaduse uuring ning samuti teiste eesistujate kogemused.

Loe täpsemalt Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise personalivaldkonna kokkuvõttest (PDF, 521 KB).

Eesistumise arendus- ja koolitustegevuste kokkuvõte

Eesistumispersonali arendamise ja koolitamise eesmärk oli valmistada inimesi võimalikult hästi ette edukaks eesistumiseks ning suurendada nende kvalifikatsiooni pikas perspektiivis avalikus teenistuses töötamiseks. Koolitusi said eesistumisega seotud ametnikud ja töötajad Eesti avalikus teenistuses ja Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis.

Loe täpsemalt Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise arendus- ja koolitustegevuste kokkuvõttest (PDF, 1,1 MB).

Eesistumise keskse kommunikatsioonikorralduse kokkuvõte

Eesistumise kommunikatsiooni kavandades oli oluline määratleda eesistumise korraldamise üldistest põhimõtetest lähtuvalt kommunikatsiooni põhimõtted. Lähtudes sellest, et eesistumise ettevalmistamine ja läbiviimine oli Eesti valitsuse ülesanne, oli oluline järgida häid valitsuskommunikatsiooni tavasid. See tähendas, et kommunikatsiooni pidi olema avatud, läbipaistev ja erapooletu. Kuivõrd tegu oli esmakordse eesistumisperioodiga Eesti jaoks, oli oluline avada ja selgitada eesistumise olemust ja eesmärki, Euroopa Liidu toimimise põhimõtteid ning eesistuja rolli. 

Loe täpsemalt Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise keskse kommunikatsioonikorralduse kokkuvõttest (PDF, 2,73 MB).

Eesistumise ürituste korraldamise ja logistilise toe kokkuvõte

Huvitavaid fakte: 

  • Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimus Eestis 275 ametlikku üritust, sealhulgas üks tippkohtumine, 10 ELi ministrite mitteametlikku kohtumist, 10 kõrgetasemelist konverentsi, 226 ekspertide taseme kohtumist (sh ekspertide taseme konverentsid), 8 parlamentaarse mõõtme üritust ning visiidid.
  • Eesistumisüritustel osales umbes 34 000 külalist. Väliskülalisi neist oli 27 000, sealhulgas tuhatkond ajakirjanikku.
  • Kultuurikatlas toimus Riigikantselei üüriperioodi ajal 20. juuni kuni 2. november 2017. aastal 36 üritust ning nendest võttis osa 11 000 inimest.
  • Kui peamiselt saabusid eesistumiskülalised Eestisse liinilendudega, siis 94 korral kasutati ka eralende (kõige enam tippkohtumisel ning kaitse- ja välisministrite mitteametlikul kohtumisel).
  • Sideisikuid oli kokku 100 ning nendele kohtadele kandideeris 766 inimest. Sideisikuid kaasati 22 üritusel ja visiidil. 
  • Eesistumise üritused kaasasid u 4,9 miljoni euro ulatuses välist kaasrahastust.
  • Kokku korraldas riigikantselei eesistumise läbiviimise jaoks 66 erinevat hankemenetlust ja sõlmis 86 erinevat lepingut.
  • Kõrgetasemelistele üritustele oli kaasatud sponsorluse korras 65 limusiini ja 40 minibussi. Ekspertürituste osavõtjatele jaotas Tallinna linn 9000 Ühiskaarti.
  • Kõrgetasemeliste ürituste külalistele pakuti 24 erinevat ekskursiooniprogrammi sh 6 abikaasade programmi ning õhtusöökidel või vastuvõttudel 21 korral kultuuriprogrammi.

Loe täpsemalt Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ürituste korraldamise ja logistilise toe kokkuvõttest (PDF, 449 KB).