Eesistujariikide kolmiku programm

Estonia

Eesti 1. juuli 2017 – 31. detsember 2017

Bulgaria

Bulgaaria 1. jaanuar 2018 – 30. juuni 2018

Austria

Austria 1. juuli 2018 – 31. detsember 2018

Euroopa Liidu Nõukogu töö sisulise järjepidevuse tagamiseks koostavad kolm järjestikust eesistujariiki 18-kuulise ühisprogrammi, mis aitab kindlustada, et olulised teemad püsivad tähelepanu all mitte ainult ühe riigi eesistumise ajal, vaid pooleteise aasta jooksul.

Eesti on ühes eesistujariikide kolmikus Bulgaaria ja Austriaga. Eesti, Bulgaaria ja Austria ühisprogramm kinnitati 20. juunil 2017 üldasjade nõukogus.

Eesistujariikide kolmik töötab ühiselt neile ühisprogrammis usaldatud ülesannete elluviimise nimel. Seega aitab ühisprogramm luua vajalikku sünergiat oluliste teemade käsitlemiseks ja otsuste tegemiseks. Samuti võimaldab eesistujariikide kolmikus töötamine riikidel üksteise kohta õppida, tugevdades seeläbi kogu Euroopa Liitu.