Digitaalne eeskuju

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üks prioriteetidest on digitaalne Euroopa ning andmete vaba liikumine. Oma eesistumisperioodil soovib Eesti kasutada ELi ees seisvatele väljakutsetele vastu astumiseks digitaalseid lahendusi. Esitletavate innovatiivsete lahenduste seas on nii isesõitvad transpordivahendid, 360˚ videoprojektsioonkuppel kui ka digitaalse eesistumise algatus.

Tuleviku esitlemine

Tulevik on digitaalne. Digilahendused mõjutavad tulevikuühiskonna kõiki aspekte, seda alates muldade majandamisest kuni kosmose uurimiseni. Eesistumise ajal kasutab Eesti praktilisi digilahendusi nagu Presidency Gateway, et panna alus paberivabadele eesistumistele, mis säästaks nii aega, raha kui ka väärtuslikke ressursse. Samuti esitletakse mitme tulevikutehnoloogia praktilisi rakendusi, sealhulgas isesõitvaid transpordivahendeid ning 360˚ virtuaalset videoprojektsioonkuplit. Digitaalse kontseptuaalse kunsti näitus avab aga killukese tulevikust, püüdes kujutleda, milline on Euroopa 100 aastat pärast Rooma lepingu sõlmimist. Seda ja palju muud on võimalik Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal kogeda.

Paberivaba eesistumise algatus

Koostöös ELi nõukogu ja meie eesistujariikide kolmikusse kuuluvate partneritega oleme käivitanud digitaalse eesistumise algatuse, millel on kaks peamist eesmärki. Esiteks vähendada paberdokumentide hulka ning teiseks edendada ja tugevdada elektroonilise identiteedi kasutamist nii ELi nõukogu sekretariaadi kui ka eesistumise tööprotsessides. Tulenevalt sellest, et Eesti eesistumine leiab aset 6 kuud varem kui esialgu planeeritud, saavad selle algatuse lõplikke vilju kasutada tulevased eesistujariikide kolmikud.

Astumaks samme tulevase digitaalse eesistumise suunas, oleme töötamas välja IT-lahendust nimega Presidency Gateway, mis on loodud ametnike töö hõlbustamiseks ning mis koondab endas mitut digivahendit. Platvorm sisaldab ühelt poolt korralduslikku teavet Eestis toimuvate ürituste kohta (sh ajakava ja asukohad), teisalt hõlmab aga ka dokumendihoidlat eesistumisega seotud dokumentide kõige uuemate versioonide hoidmiseks, mis vähendab vajadust neid e-posti teel saata. Samuti on ette nähtud interaktiivsed vahendid, mida saab kasutada ürituste ajal, näiteks küsitlused ja ühistöö. Rohkem teavet meie digilahenduste kohta avaldame järgnevatel kuudel.

Isejuhtivad bussid

Isejuhtivad tehnoloogiad toovad transpordisektorisse suure tõenäosusega murrangulisi muutusi. Ehkki tehnoloogia ise on alles varases väljatöötamise etapis, tehakse kõigis aspektides pidevaid edusamme, seda nii seadusandlikul tasandil kui ka praktilistes rakendustes. Näiteks on Eestis lubatud testida isesõitvaid transpordivahendeid avalikel tänavatel. Esimene isejuhtivaid busse hõlmav projekt viiakse läbi eesistumise esimese kahe kuu jooksul, näitamaks Eesti valmidust astuda kõrgtehnoloogilise transpordisüsteemi kaudu samme digitaalse eesistumise suunas.

Augustis sõidavad kaks isejuhtivat bussi Tallinna kesklinna ja Kultuurikatla vahel. Nende bussidega sõitmine on kõigile tasuta.

360˚ videoprojektsiooni kuppel

Eesti eesistumise üks prioriteete on uuendusliku tehnoloogia ja digitaalsete vahendite kasutamine eurooplaste igapäevaelu parandamiseks. Selle idee toetamiseks seatakse ELi nõukogu Justus Lipsiuse hoone aatriumisse Eesti eesistumise ajaks üles videoprojektsioonkuppel. Kupli mõte on näidata, kuidas tehnoloogia saab inimesi ja rahvaid ühendada. Sellest saab koht, kus on võimalik aeg maha võtta ning hetkeks rutiinsest tööpäevast pageda. Külastajad saavad nautida videoid kogu Euroopast ning igaüks peaks leidma midagi meeldivat – kuplis tulevad näitamisele nii loodusklipid erinevatest liikmesriikidest kui ka vaated tuntuimatest Euroopa vaatamisväärsustest.

Eesti innovatsiooni näitus Tallinna Kultuurikatlas

Eesti innovatsiooni parimaid näiteid esitletakse Tallinna Kultuurikatlas eraldi näitusesaalis. Välja pannakse nii uusimad tehnoloogilised lahendused, turul kättesaadavad tooted kui ka näited Eesti digiühiskonnast. Lisaks kuvatakse Kultuurikatlas ning Brüsselis asuva Europa hoone aatriumis reaalajas avaliku ja erasektori e-teenuste kasutamist.

E-residentsus

Eesti on loomas uut digitaalset kodakondsust maailmakodanikele, pakkudes neile e-residentsust. E-residentsus on Eesti riigi väljastatav digitaalne identiteet, mis võimaldab luua Eestis oma ettevõtte. E-residendina on inimestel võimalik asutada ettevõtte ühe päevaga, juhtida seda veebis mis tahes paigast maailmas, avada pangakonto, saada juurdepääs veebimaksete teenuseosutajatele, allkirjastada digitaalselt dokumente ja lepinguid ning deklareerida veebis oma tulu. See tähendab, et inimestel üle kogu maailma on nüüd juurdepääs auhinnatud digitaalsetele teenustele, mida eestlastel on olnud võimalik kasutada juba aastaid.

E-residentsus toob kasu ka ELile tervikuna, kuna piiriülene ettevõtlus ja ettevõtte juhtimine muutub Eesti uuenduslike, turvaliste ja digitaalse isikutuvastuse tehnoloogia abil lihtsamaks, kiiremaks ja ohutumaks, tuues digitaalse ühtse turu inimestele lähemale. Samuti loob see ettevõtjatele hulgaliselt võimalusi nii ELis kui ka kaugemal. Praeguseks on e-residendiks saanud üle 20 000 inimese 137 erinevast riigist.

X-tee tutvustus