12:30 20:00 toimunud

Konverents „Embedding digital into societal challenges“

Belgia

#eu2017ee #ev100

Brüsselis toimuva konverentsi eesmärk on tutvustada ELi institutsioonide poliitikakujundajatele, liikmesriikide esindajatele ja teistele Brüsselis asuvatele osapooltele Eesti teadlaste ja teaduspõhiste ettevõtete panust eri rahastamisprogrammide kasutamisega seotud poliitilisse diskussiooni.

Täpsemalt arutatakse probleeme digiteemade integreerimisel ELi teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) raamprogrammi, programmi Horisont 2020 kui ka järgmise raamprogrammi ühiskondlikesse väljakutsetesse ning püütakse leida koostööpartnereid.

Taust

ELi teadus- ja innovatsioonipoliitikal on oluline roll füüsilise ja digitaalse maailma ühendamisel. See võimaldab suurendada digitaalsete tehnoloogiate ja innovaatiliste lahenduste sünergiat ühiskondlike väljakutsetega. Ühiskondlikud väljakutsed on üks ELi TAI raamprogrammi prioriteetidest. See prioriteet keskendub seitsmele põhilisele kodaniku murele: tervishoid, toiduga kindlustus, puhas energia, keskkonnahoidlik transport, kliima, innovaatiline ja turvaline ühiskond. Mitmeid sünergiaid on juba rakendatud, kuid võimalusi ja väljakutseid kerkib esile veel. 

Konverentsi ülesehitus

Avasõnade järel on kaks aruteluringi. Arutelusid juhatavad sisse Eesti teadlaste kaasused.

Rohkem teavet konverentsi kohta on ingliskeelses ajakavas (PDF, 2 MB).

Korraldajad

Eesti Teadusagentuur (ETA) ja selle Brüsseli kontaktbüroo, Eesti alaline esindus ELi juures, haridus- ja teadusministeeriumScience|Business ning Euroopa pealinnade ülikoolide võrgustik (Network of Universities from the Capitals of Europe, UNICA).

Sihtrühm

Eelkõige poliitikakujundajad ELi tasandil, sh Euroopa Komisjoni kõrged ametnikud, asjakohaste erialaorganisatsioonide ja algatuste esindajad, ülikoolide ja TA organisatsioonide esindajad, liikmesriikide atašeed.

Lisateave

Lisateavet annab Eesti Teadusagentuuri Brüsseli kontaktbüroo, brussels@etag.ee.

Üritusel on otseülekanne.

Ajakava

12.30–13.30

Registreerumine ja kerge lõuna

13.30–14.00

Sissejuhatus ja avakõned

14.00–15.30

I sessioon

Andmed kui Euroopa tuleviku peamine võimaldaja

15.30–16.00

Kohvipaus

16.00–17.30

II sessioon

Digilahenduste ühiskondlik aktsepteeritavus

17.30–17.40

Lõppsõna

17.40

Vastuvõtt

Toimumiskoht

Residence Palace

Residence Palace, Rue de la Loi 155, 1040 Brüssel, Belgia

Meedia

Failid

Partnerid

Viimati muudetud 27.12.2017 09:55