Estonian Presidency of the Council of the European Union

eu2017.ee provides information about the Estonian Presidency of the Council of the European Union, which runs from 1 July to 31 December 2017. Until the launching of eu2017.ee, information about the ongoing preparations and the organisation of the Estonian Presidency can be found on the website eesistumine.ee.


Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine

eu2017.ee annab teavet Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kohta, mis toimub 1. juulist 31. detsembrini 2017. Kuni veebilehe eu2017.ee avamiseni saab eesistumise ettevalmistuste ja korraldusega tutvuda veebilehel eesistumine.ee.